ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ລາວເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ທີ່ປະເທດຟີລິບປິນ

16:30 | 11/08/2020

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ສິງຫາ 2020  ນີ້ທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ກສນສັງຄົມ, ທ່ານ ວິໄລພົງ ສີສົມຫວັງ ຫົວໜ້າກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ບັນດາຈຸດປະສານງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ໃນນາມເປັນຫົວໜ້າ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video conferencing) ຂອງກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ Ricardo B.JALAD ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າຫ້ງການຄະນະ ກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ປະເທດຟີລິບປິນ ແລະ ມີບັນດາຈຸດປະສານງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ປະເທດອາຊຽນ ເຂົ້າຮວ່ມ.

ລາວເຂ າຮວ ມກອງປະຊ ມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການ ຄ ມຄອງໄພພ ບ ດອາຊຽນ ຄ ງທ 36 ທ ປະເທດຟ ລ ບປ ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ແບບທາງໄກ
ລາວເຂ າຮວ ມກອງປະຊ ມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການ ຄ ມຄອງໄພພ ບ ດອາຊຽນ ຄ ງທ 36 ທ ປະເທດຟ ລ ບປ ນ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36
ລາວເຂ າຮວ ມກອງປະຊ ມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການ ຄ ມຄອງໄພພ ບ ດອາຊຽນ ຄ ງທ 36 ທ ປະເທດຟ ລ ບປ ນ

ລາວເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ທີ່ປະເທດຟີລິບປິນ

ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານມະນຸດສະທຳໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12, ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຂອບ ການຮ່ວມມື ໃນການຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ຄັ້ງທີ 13, ກອງປະຊຸມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ພົນລະເຮືອນຟີລິບປິິນ. ພ້ອມກັນນີ້, ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ຍັງຈະໄດ້ເປີດກວ້າງກັບ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອປຶກສາຫາລື ຕໍ່ກັບຂອບແນວຄວາມຄິດ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນບວກ ສປ ຈີນ ແລະ ບວກຍີ່ປຸ່ນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ຫລາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດ ງານສັນຍາອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ 2016-2020, ພ້ອມທັງໃຫ້ບັນດາກຸ່ມແຜນງານ ໄດ້ນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງບັນດາໜ້າວຽກ ບູລິມະສິດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຂອງແຕ່ລະກຸ່ມແຜນງານ ລວມທັງຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ຕໍ່ກັບຮ່າງແຜນປະຕິບັດ ງານສັນຍາອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ 2021-2025; ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ຕໍ່ກັບຖະ ແຫລງການພິເສດ ສຸດຍອດອາຊຽນບວກສາມ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ໂຄວິດ-19.

ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳ ມະການຮ່ວມ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຂອບ ການຮ່ວມມືໃນການຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ຄັ້ງທີ 13 ຈະໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ວຽກຂອງແຕ່ລະເຈົ້າໜ້າ ທີ່ອາວຸໂສຂອງອາຊຽນ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຊ່ວຍ ເຫລືອ ແລະ ຕອບໂຕ້ ດ້ານມະນຸດ ສະທຳໄພພິບັດ ເປັນຕົ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາສຸໂສອາຊຽນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາ ວຸໂສປ້ອງກັນປະທດອາຊຽນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສາທາລະນະ ສຸອາຊຽນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສະຫວັດດີ ການສັງຄົມອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນປ້ອງກັນປະເທດ ປະຈຳຢູ່ສູນ ອາຮາເຊັນເຕີ, ມາດຖານຂັ້ນຕອນ ປະຕິບັດງານ ການປະສານງານ ຂອງທີມແພດສຸກເສີນອາຊຽນ; ການຮັບຮອງເອົາຄູ່ມື ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ໄພພິບັດອາຊຽນ; ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຫລາຍຂະແໜງການ ໃນວຽກງານການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດລະບາດ ອາຊຽນ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະວິທະຍາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຕອບໂຕ້ໄພ ພິບັດ.

ພ້ອມກັນນີ້, ກອງປະຊຸມ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານມະນຸດສະທໍາ ໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12 ກໍ່ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ຕໍ່ກັບແຜນປະຕິບັດງານ ຂອງສູນ ປະສານງານຊ່ວຍ ເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ອາຊຽນ 2021-2025 ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ແຜນງານສັນຍາອາຊຽນ, ລາຍງານການເງິນ ໃນການບໍລິຫານສູນ, ຜົນຂອງການ ຮ່ວມມືກັບຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງສືບຕໍ່ການປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ຂອງຫົວໜ້າສູນ ປະສານງານຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ໄພພິບັດອາຊຽນ ອີກ 02 ສະໄໝ.

ລາວເຂ າຮວ ມກອງປະຊ ມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການ ຄ ມຄອງໄພພ ບ ດອາຊຽນ ຄ ງທ 36 ທ ປະເທດຟ ລ ບປ ນ ຄະນະກຳມະການ ປະຈຳລັດຖະບານຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ

ຍສໝ - ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ , ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳ ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບສະພາບການ, ຄວາມແງ່ຫວັງ ແລະ ວິທີການດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ຍ້ອນພະຍາດ COVID​-19.

ລາວເຂ າຮວ ມກອງປະຊ ມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການ ຄ ມຄອງໄພພ ບ ດອາຊຽນ ຄ ງທ 36 ທ ປະເທດຟ ລ ບປ ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເລື່ອນເວລາກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ຢູ່ຫວຽດນາມ

ຍສໝ - ໂດຍປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການທີ່ສັບສົນຂອງພະຍາດ COVID-19, ໃນວັນທີ 19 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຜູ້ນຳບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຜູ້ນຳປະເທດນິວຊີແລນ.

ລາວເຂ າຮວ ມກອງປະຊ ມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການ ຄ ມຄອງໄພພ ບ ດອາຊຽນ ຄ ງທ 36 ທ ປະເທດຟ ລ ບປ ນ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຕີລາຄາສູງວຽກງານກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ຂອງຫວຽດນາມ

ຍສໝ - ບັນດາປະເທດກໍ່ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງປະທານອາຊຽນ 2020, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຫວຽດນາມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ.

kpl.gov.la

ທ່ານອາດຈະມັກ

ເຫດການ