ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Helvetas ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແຂວງ ລ່າວກາຍ ໃນການຜະລິດຊາ ແລະ ການພັດທະນາເປັນຢາ

13:24 | 09/08/2020

ຍສໝ - ນີ້ແມ່ນບັນດາກິດຈະກຳໃນຂອບເຂດໂຄງການ “ຍົກສູງກຳລັງແຮງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຜ່ານການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າຂອງຊາ Shan ແລະ ສະໝຸນໄພຢາ ຢູ່ ແຂວງລ່າວກາຍ”.

helvetas ຫວຽດນາມ ໄດ ຈ ດກອງປະຊ ມເພ ອສະໜ ບສະໜ ນ ພ ແມ ປະຊາຊ ນແຂວງ ລ າວກາຍ ໃນການຜະລ ດຊາ ແລະ ການພ ດທະນາເປ ນຢາ ຫວຽດນາມດຶງດູດບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງອິນເດຍ
helvetas ຫວຽດນາມ ໄດ ຈ ດກອງປະຊ ມເພ ອສະໜ ບສະໜ ນ ພ ແມ ປະຊາຊ ນແຂວງ ລ າວກາຍ ໃນການຜະລ ດຊາ ແລະ ການພ ດທະນາເປ ນຢາ ຫວຽດ​ນາມ​ຄັດ​ຄ້ານ​ເລື່ອງ​ຈີ​ນ​ສົ່ງກຳປັ່ນສູ້ຮົບ ແລະ ​ເຮື​ອ​ບິນ​ສູ້​ຮົບ ໄປຍັງເກາະເຈື່ອງຊາ
helvetas ຫວຽດນາມ ໄດ ຈ ດກອງປະຊ ມເພ ອສະໜ ບສະໜ ນ ພ ແມ ປະຊາຊ ນແຂວງ ລ າວກາຍ ໃນການຜະລ ດຊາ ແລະ ການພ ດທະນາເປ ນຢາ
Helvetas ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແຂວງ ລ່າວກາຍ ໃນການຜະລິດຊາ ແລະ ການພັດທະນາເປັນຢາ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ສິງຫາ, ກອງປະຊຸມ “ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າໃນການປູກຝັງກະສິກຳຕາມມາດຕະຖານ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ຢູ່ແຂວງລ່າວກາຍ. ກອງປະຊຸມມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົວເຮືອນ, ກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ວິສາຫະກິດທີ່ຜະລິດ ແລະ ຊື້ຂາຍຊາ, ຢາສະຫມຸນໄພ ແລະ ພືດຜັກຕາມມາດຕະຖານກະສິ ກຳປອດສານພິດ ແລະ ມາດຕະຖານຢາສະຫມຸນໄພ ປອດສານພິດ GACP-WHO ແລະມາດຕະຖານຜັກ ປອດສານພິດ.

ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, Helvetas ໄດ້ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຊອບແວການຄຸ້ມຄອງກະສິກຳຕາມມາດຕະຖານ, ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງ, ແນະນຳການນຳໃຊ້ໂປແກຼມ ແລະ ເກັບຄໍາຄິດເຫັນຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຊອບແວນີ້.

ນີ້ແມ່ນບັນດາກິດຈະກຳໃນຂອບເຂດໂຄງການ “ຍົກສູງກຳລັງແຮງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຜ່ານການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າຂອງຊາ Shan ແລະ ສະໝຸນໄພຢາ ຢູ່ ແຂວງລ່າວກາຍ”.(ໂຄງການ GREAT Program) ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ.

ຢູ່ແຂວງລ່າວກາຍ ມີ 27 ໂຄງການຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ລ່າວກາຍ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ໃນນັ້ນມີ 18 ໂຄງການກະສິກຳ ແລະ 9 ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວ. ຍອດມູນຄ່າທັງໝົດຂອງບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນກວ່າ 210 ຕື້ດົ່ງ, ໃນນັ້ນ GREAT ໜູນຊ່ວຍກວ່າ 100 ຕື້ດົ່ງ, ທຶນຫຸ້ນສ່ວນແມ່ນເກືອບ 112 ຕື້ດົ່ງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ມີ 21.547 ຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ການສະໜັບສະໜູນບຸລິມະສິດຈາກ GREAT ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ລວມທັງ: ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ; ການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານຕາມຂະແໜງການ, ການສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງ ແລະປະສິດຕິຜົນ ຂອງໂຄງການ; ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງການເງິນ.

ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໃນແຜນງານປະກອບມີ: ຍົກສູງກຳລັງແຮງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຜ່ານການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າຂອງຊາ Shan ແລະ ສະໝຸນໄພຢາ ຢູ່ ແຂວງລ່າວກາຍ; ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຢາເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ, ສົ່ງເສີມບົດບາດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງຢູ່ເມືອງບັກຮ່າ ແລະ ເມືອງບາດຊາດ; ພັດທະນາລະບົບຕະຫຼາດ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນສຳລັບຜະລິດຕະພັນໄຄ, ເພື່ອເພີ່ມພະລັງເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ; ກໍ່ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການເຊື່ອມຕໍ່ການປູກ, ການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະການບໍລິໂພກຕົ້ນໄຄທີ່ມີມູນຄ່າສູງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫຼາດສົ່ງອອກກັບຊາວກະສິກອນທີ່ທຸກຍາກ; ຍົກສູງຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງໂດຍການສົ່ງເສີມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຜັກໃນເຂດເນີນສູງຂອງເມືອງລ່າວກາຍ; ກໍ່ສ້າງຕົວແບບເຊື່ອມຕໍ່ການຜະລິດກະສິກຳປອດສານພິດຂອງຊາ Shan ແລະ ສະຫມຸນໄພ ເພື່ອຄວາມກ້າວ ໜ້າຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າຢູ່ເມືອງບັກຮ່າ.

helvetas ຫວຽດນາມ ໄດ ຈ ດກອງປະຊ ມເພ ອສະໜ ບສະໜ ນ ພ ແມ ປະຊາຊ ນແຂວງ ລ າວກາຍ ໃນການຜະລ ດຊາ ແລະ ການພ ດທະນາເປ ນຢາ ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແທດຈິງໃນການຮ່ວມມືຊາຍແດນຫວຽດນາມ - ລາວ

ຍ​ສໝ - ການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ ແລະຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ. ພິເສດ, ໃນການຮ່ວມມືຊາຍແດນ, ສອງປະເທດໄດ້ປະສານສົມທົບຢ່າງ ແໜ້ນແຟ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການ​ນຳ​ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍເຂົ້າ​ສູ່​ລວງ​ເລິກ .

helvetas ຫວຽດນາມ ໄດ ຈ ດກອງປະຊ ມເພ ອສະໜ ບສະໜ ນ ພ ແມ ປະຊາຊ ນແຂວງ ລ າວກາຍ ໃນການຜະລ ດຊາ ແລະ ການພ ດທະນາເປ ນຢາ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິນໂດເນເຊຍ ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງຫວຽດນາມໃນການຮັກສາວິວັດການຮ່ວມມືຂອງອາຊຽນໃນສະພາບການໂລກລະບາດ Covid - 19

ຍ​ສ​ໝ - ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ Ibnu Hadi ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆຂອງຫວຽດນາມໃນການຮັກສາວິ​ວັດການຮ່ວມມືຂອງອາຊຽນໃນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid -19, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຫຼາຍໃນໂລກ.

helvetas ຫວຽດນາມ ໄດ ຈ ດກອງປະຊ ມເພ ອສະໜ ບສະໜ ນ ພ ແມ ປະຊາຊ ນແຂວງ ລ າວກາຍ ໃນການຜະລ ດຊາ ແລະ ການພ ດທະນາເປ ນຢາ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສັງຄົມຊົນນະບົດບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນດີຫຼາຍຢ່າງ

ຍສໝ - ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານປະເທດແບນຊິກ, Rikolto ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ VNUA. ເລີ່ມດໍາເນີນງານຢູ່ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ປີ 1994, Rikolto (ແຕ່ກ່ອນແມ່ນ VECO ຫວຽດນາມ) ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຢູ່ຫລາຍແຂວງ, ນະຄອນໃນຫລາຍຂົງເຂດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂອບຍຸດທະສາດຮ່ວມຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ໄຊພອນ

ທ່ານອາດຈະມັກ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໃນ: ບົດຄວາມຂອງຜູ້ອ່ານ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຮູບພາບ