ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫລຸດລົງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ, ຈາກ 46% ໃນປີ 1993 ມາເປັນ 18% ໃນປີ 2019

16:32 | 21/10/2020

ຂໍ້ມູນລວມກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນອີງໃສ່ການສຳຫລວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກໃນລາວ (LECS), ທີ່ດຳເນີນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນລະຫວ່າງ ປີ 2018-2019. 

ອ ດຕາສ ວນຂອງປະຊາກອນທ ມ ຄວາມທ ກຍາກໄດ ຫລ ດລ ງຫລາຍກວ າເຄ ງໜ ງ ຈາກ 46 ໃນປ 1993 ມາເປ ນ 18 ໃນປ 2019 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸລະດັບການເຕີບໂຕ 3% ໃນປີ 2020 ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,8% ໃນປີ 2021
ອ ດຕາສ ວນຂອງປະຊາກອນທ ມ ຄວາມທ ກຍາກໄດ ຫລ ດລ ງຫລາຍກວ າເຄ ງໜ ງ ຈາກ 46 ໃນປ 1993 ມາເປ ນ 18 ໃນປ 2019 ADB: ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ໄດ້ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕ 1,8% ໃນປີ 2020 ແລະ ເພີ່ມຂື້ນ 6,3% ໃນປີ 2021
ອ ດຕາສ ວນຂອງປະຊາກອນທ ມ ຄວາມທ ກຍາກໄດ ຫລ ດລ ງຫລາຍກວ າເຄ ງໜ ງ ຈາກ 46 ໃນປ 1993 ມາເປ ນ 18 ໃນປ 2019
ພາບປະກອບ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະກົດການຕໍ່ການຈ້າງງານທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງ, ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດແຮງງານທີ່ອ່ອນແອຢູ່ແລ້ວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ແຮງງານທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະຈາກປະເທດໄທ, ໄດ້ພາໃຫ້ການສົ່ງເງິນມາຈາກຕ່າງປະເທດຫລຸດລົງ. ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມທຸກຍາກໄດ້ມີການປະເມີນໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມທຸກຍາກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1,4 ຫາ 3,1% ໃນປີ 2020, ເມື່ອທຽບກັບ 0,6% ທີ່ຄາດວ່າຫລຸດລົງໃຫ້ໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີໂຄວິດ-19. ດ້ວຍຄວາມທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີການສ້າງມາດຕະການຕ່າງໆໂດຍເລັ່ງໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ,ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດເພື່ອຟື້ນຟູສະພາບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດພ້ອມກັບບົດປະເມີນຄວາມ ທຸກຍາກປີ 2020. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ LECS ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ແຫ່ງຊາດລາວທີ່ຫລຸດລົງ 6,3% ໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າ 6 ປີ, ນັບຈາກ 24,6% ໃນປີ 2013 ເປັນ 18,3% ໃນປີ 2019. ໝາຍຄວາມວ່າເກືອບຫ້າສ່ວນຂອງປະຊາຊົນລາວແມ່ນຍັງອາໄສຢູ່ໃນລະດັບລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າລະດັບອັດຕາຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 9.364 ກີບ ຫລື 1 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ມື້.

ອ ດຕາສ ວນຂອງປະຊາກອນທ ມ ຄວາມທ ກຍາກໄດ ຫລ ດລ ງຫລາຍກວ າເຄ ງໜ ງ ຈາກ 46 ໃນປ 1993 ມາເປ ນ 18 ໃນປ 2019 ADB: ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ໄດ້ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕ 1,8% ໃນປີ 2020 ແລະ ເພີ່ມຂື້ນ 6,3% ໃນປີ 2021

ຍສໝ - ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກທ່າອຽງການຄ້າ, ການລົງທືນ ແລະ ການຜະລິດທົ່ວໂລກໃນປະຈຸບັນ.

ອ ດຕາສ ວນຂອງປະຊາກອນທ ມ ຄວາມທ ກຍາກໄດ ຫລ ດລ ງຫລາຍກວ າເຄ ງໜ ງ ຈາກ 46 ໃນປ 1993 ມາເປ ນ 18 ໃນປ 2019 ຫວຽດນາມ: ຍອດວົງເງິນການຄ້າສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳ ຄາດວ່າບັນລຸເກືອບ 46 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ

ຍສໝ - ໃນ 8 ເດືອນຂອງປີ 2020, ຍອດວົງເງິນການຄ້າສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳ ຄາດວ່າບັນລຸເກືອບ 46 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ.

ອ ດຕາສ ວນຂອງປະຊາກອນທ ມ ຄວາມທ ກຍາກໄດ ຫລ ດລ ງຫລາຍກວ າເຄ ງໜ ງ ຈາກ 46 ໃນປ 1993 ມາເປ ນ 18 ໃນປ 2019 ການສົ່ງອອກຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍໃຫ້ບັນລຸ 340 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2025

ຍສໝ - ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສສ.ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ສ້າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະປີ 2021-2025 ໂດຍມີຫຼາຍເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດ. ພິເສດ, ກະຊວງໄດ້ວາງຄາດໝາຍໃຫ້ບັນລຸ 340 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2025.

vietlao.vietnam.vn

ເຫດການ