KOICA ໄດ້ໜູນຊ່ວຍອຸປະກອນການແພດ ລວມມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 10.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຫວຽດນາມ ເພືີ່ອຕ້ານພະຍາດ COVID-19

15:40 | 27/04/2020

ຍສໝ - ຫ້ອງການ KOICA ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບສະໂມສອນນັກສໍາມະນາກອນ KOICA ເພື່ອຈັດພິທີມອບຮັບຈໍານວນເງິນທີ່ມີມູນຄ່າ 10.530 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຫວຽດນາມ.    

koica ໄດ ໜ ນຊ ວຍອ ປະກອນການແພດ ລວມມ ມ ນຄ າຫ າຍກວ າ 10 000 ໂດລາສະຫະລ ດ ໃຫ ແກ ສະຫະພ ນແມ ຍ ງຫວຽດນາມ ເພ ອຕ ານພະຍາດ covid 19 ຫວຽດນາມ: ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ເປີດການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງໄລຍະທີ່ປະຕິບັດການແຍກຫ່າງໃນສັງຄົມ
koica ໄດ ໜ ນຊ ວຍອ ປະກອນການແພດ ລວມມ ມ ນຄ າຫ າຍກວ າ 10 000 ໂດລາສະຫະລ ດ ໃຫ ແກ ສະຫະພ ນແມ ຍ ງຫວຽດນາມ ເພ ອຕ ານພະຍາດ covid 19 ຊາວຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈໃນໄລຍະເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19
koica ໄດ ໜ ນຊ ວຍອ ປະກອນການແພດ ລວມມ ມ ນຄ າຫ າຍກວ າ 10 000 ໂດລາສະຫະລ ດ ໃຫ ແກ ສະຫະພ ນແມ ຍ ງຫວຽດນາມ ເພ ອຕ ານພະຍາດ covid 19
KOICA ໄດ້ໜູນຊ່ວຍອຸປະກອນການແພດ ລວມມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 10.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຫວຽດນາມ ເພືີ່ອຕ້ານພະຍາດ COVID-19.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຫ້ອງການ KOICA ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບສະໂມສອນນັກສໍາມະນາກອນ KOICA ຈັດພິທີມອບຮັບ ຈໍານວນເງິນທີ່ມີມູນຄ່າ 10,530 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຫວຽດນາມ ເພື່ອຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທີ່ເປັນ ແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງ ຂອງພະຍາດ COVID-19.

KOICA ໄດ້ມອບຈໍານວນເງິນທີ່ມີມູນຄ່າ 10,530 ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກກອງທຶນສະໂມສອນ KOICA ໃຫ້ແກ່ ສະຫະພັນແມ່ຍິງຫວຽດນາມ ເພື່ອຊື້ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນປະຈຳວັນ (ຜ້າອັດປາກ, ນ້ຳສະອາດ, ເຂົ້າສານ, ວິຕາມິນ, ຢາແກ້ຫວັດ, ອາຫານເສີມ... ).

ສະໂມສອນນັກສໍາມະນາກອນ KOICA ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2003, ເຊິ່ງລວມມີ 5500 ຄົນ, ປະຈຸບັນແມ່ນສະໂມສອນທີ່ມີນັກສໍາມະນາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້, ປະສົບການກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ.

koica ໄດ ໜ ນຊ ວຍອ ປະກອນການແພດ ລວມມ ມ ນຄ າຫ າຍກວ າ 10 000 ໂດລາສະຫະລ ດ ໃຫ ແກ ສະຫະພ ນແມ ຍ ງຫວຽດນາມ ເພ ອຕ ານພະຍາດ covid 19 ຫວຽດນາມ: ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ເປີດການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງໄລຍະທີ່ປະຕິບັດການແຍກຫ່າງໃນສັງຄົມ
koica ໄດ ໜ ນຊ ວຍອ ປະກອນການແພດ ລວມມ ມ ນຄ າຫ າຍກວ າ 10 000 ໂດລາສະຫະລ ດ ໃຫ ແກ ສະຫະພ ນແມ ຍ ງຫວຽດນາມ ເພ ອຕ ານພະຍາດ covid 19 ຊາວຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈໃນໄລຍະເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19
koica ໄດ ໜ ນຊ ວຍອ ປະກອນການແພດ ລວມມ ມ ນຄ າຫ າຍກວ າ 10 000 ໂດລາສະຫະລ ດ ໃຫ ແກ ສະຫະພ ນແມ ຍ ງຫວຽດນາມ ເພ ອຕ ານພະຍາດ covid 19 ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໃຊ້ບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນໂລກລະບາດຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
koica ໄດ ໜ ນຊ ວຍອ ປະກອນການແພດ ລວມມ ມ ນຄ າຫ າຍກວ າ 10 000 ໂດລາສະຫະລ ດ ໃຫ ແກ ສະຫະພ ນແມ ຍ ງຫວຽດນາມ ເພ ອຕ ານພະຍາດ covid 19 ນາຍພົນທະຫານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວປະນາມການກະທຳ ຂອງຈີນ ຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ

ໄຊພອນ

ເຫດການ