ສປປ ລາວ: ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລາວແມ່ນລວມມີທັງໝົດ 1.562 ບໍລິສັດ, ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 4

14:10 | 28/10/2020

ປັດຈຸບັນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລາວ ແມ່ນລວມມີທັງໝົດ 1.562 ບໍລິສັດ, ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 4,2 ຕື້ໂດລາ

ສປປ ລາວ ການລ ງທ ນຂອງເອກະຊ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ າງປະເທດໃນຂ ງເຂດກະສ ກຳ ແລະ ປ າໄມ ໃນຂອບເຂດທ ວປະເທດລາວແມ ນລວມມ ທ ງໝ ດ 1 562 ບ ລ ສ ດ ດ ວຍມ ນຄ າການລ ງທ ນທ ງໝ ດ 4 2 ລາວ ຍາມໃດກໍຍືດໝັ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງຕິດພັນກັບການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄປຕາມທິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ສປປ ລາວ ການລ ງທ ນຂອງເອກະຊ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ າງປະເທດໃນຂ ງເຂດກະສ ກຳ ແລະ ປ າໄມ ໃນຂອບເຂດທ ວປະເທດລາວແມ ນລວມມ ທ ງໝ ດ 1 562 ບ ລ ສ ດ ດ ວຍມ ນຄ າການລ ງທ ນທ ງໝ ດ 4 2 ສປປ ລາວ: ບຸນທາດຫລວງປີນີ້ ຈະຈັດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-31 ຕຸລາ 2020
ສປປ ລາວ ການລ ງທ ນຂອງເອກະຊ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ າງປະເທດໃນຂ ງເຂດກະສ ກຳ ແລະ ປ າໄມ ໃນຂອບເຂດທ ວປະເທດລາວແມ ນລວມມ ທ ງໝ ດ 1 562 ບ ລ ສ ດ ດ ວຍມ ນຄ າການລ ງທ ນທ ງໝ ດ 4 2
ພາບປະກອບ

ມາຮອດປັດຈຸບັນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລາວແມ່ນລວມມີທັງໝົດ 1.562 ບໍລິສັດ, ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 4,2 ຕື້ໂດລາ, ທຶນຈົດທະບຽນ 2,6 ຕື້ໂດລາ ໃນເນື້ອທີ່ດິນສຳປະທານທັງໝົດ 208.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນທຸລະກິດກະສິກຳ ມີ 515 ບໍລິສັດດ້ວຍທຶນທັງໝົດ 2,2 ຕື້ໂດລາ (ທຶນຈົດທະບຽນ 876,2 ລ້ານໂດລາ).

ປະເທດທີ່ມາລົງທຶນແມ່ນມາຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ,ຈີນ,ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຝຣັ່ງ, ໃນນັ້ນສປ.ຈີນ ເປັນອັນດັບໜຶ່ງໃນການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາຢູ່ປະເທດລາວ,ຈໍານວນ 239 ບໍລິສັດ, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 589 ລ້ານໂດລາ. ອັນດັບສອງແມ່ນ ສສ.ຫວຽດນາມ ມີ 60 ບໍລິສັດເຂົ້າມາລົງທຶນ, ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນ 268 ລ້ານໂດລາ, ອັນດັບສາມແມ່ນປະເທດໄທ ມີ 60 ບໍລິສັດ ແລະ ມູນຄ່າການລົງທຶນ 200 ກວ່າລ້ານໂດລາ. ສະເພາະ ປີ 2020 ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດອັນດັບທີ່ໜຶ່ງແມ່ນອ້ອຍບັນລຸສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ ສປ.ຈີນ 300.000 ໂຕນ, ຖັດມາແມ່ນມັນຕົ້ນ, ສາລີ,ກ້ວຍ, ໝາກໂມ, ມັນດ້າງ, ຕະກຸນຖົ່ວ ແລະ ພືດຜັກຊະນິດອື່ນໆ.

ສະເພາະເຂົ້າສານຕາມແຜນຈະສົ່ງຂາຍໃຫ້ ສປ.ຈີນ 50.000 ໂຕນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ສົ່ງຂາຍອອກໄປແລ້ວ 15.000 ໂຕນ ແລະ ປັດຈຸບັນກໍາລັງກະກຽມສືບຕໍ່ສົ່ງຂາຍຕື່ມໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. ໂດຍລວມການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກໍາໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ປະເທດລາວໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນນັ້ນໄດ້ປະກອບສ່ວນ 80% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໝາຍວ່າໃນ GDP ແຫ່ງຊາດຈະມີລາຍຮັບຈາກຂະແໜງກະສິກໍາກວມອັດຕາສ່ວນ 15% ແລະ ໃນ 15% ນັ້ນຈະມີການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາກວມເຂົ້າ 80%. ນອກນັ້ນການລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ,ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ,ແກ້ໄຂໄດ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ສປປ ລາວ ການລ ງທ ນຂອງເອກະຊ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ າງປະເທດໃນຂ ງເຂດກະສ ກຳ ແລະ ປ າໄມ ໃນຂອບເຂດທ ວປະເທດລາວແມ ນລວມມ ທ ງໝ ດ 1 562 ບ ລ ສ ດ ດ ວຍມ ນຄ າການລ ງທ ນທ ງໝ ດ 4 2 14.590 ຄົນ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ

ເມືອງເຊໂປນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 8 ເມືອງ ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ.

ສປປ ລາວ ການລ ງທ ນຂອງເອກະຊ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ າງປະເທດໃນຂ ງເຂດກະສ ກຳ ແລະ ປ າໄມ ໃນຂອບເຂດທ ວປະເທດລາວແມ ນລວມມ ທ ງໝ ດ 1 562 ບ ລ ສ ດ ດ ວຍມ ນຄ າການລ ງທ ນທ ງໝ ດ 4 2 ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກເເຫ່ງຊາດລາວທີ່ຫຼຸດລົງ 6,3% ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 6 ປີ ນັບຈາກ 24 6% ໃນປີ 2013 ເປັນ 18 3% ໃນປີ 2019

ອີງໃສ່ການສໍາຫຼວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກໃນລາວ (LECS) ທີ່ດໍາເນີນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງປີ 2018-2019 ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ LECS ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກເເຫ່ງຊາດລາວທີ່ຫຼຸດລົງ 6,3% ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 6 ປີ ນັບຈາກ 24 6% ໃນປີ 2013 ເປັນ 18 3% ໃນປີ 2019.

ສປປ ລາວ ການລ ງທ ນຂອງເອກະຊ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ າງປະເທດໃນຂ ງເຂດກະສ ກຳ ແລະ ປ າໄມ ໃນຂອບເຂດທ ວປະເທດລາວແມ ນລວມມ ທ ງໝ ດ 1 562 ບ ລ ສ ດ ດ ວຍມ ນຄ າການລ ງທ ນທ ງໝ ດ 4 2 ພິທີໂຮມຊຸມນຸມສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 45 ປີ (2/12/1975-2/12/2020) ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນຳໂດຍທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມະລາ ຢູ່ອະນຸສາວະລີນັກຮົມນິລະນາມ (ດາວແດງ) ແລະ ວາງກະຕ່າດອກໄມ້ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 45 ປີ.

vietlao.vietnam.vn

ທ່ານອາດຈະມັກ

ເຫດການ