ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກເເຫ່ງຊາດລາວທີ່ຫຼຸດລົງ 6,3% ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 6 ປີ ນັບຈາກ 24 6% ໃນປີ 2013 ເປັນ 18 3% ໃນປີ 2019

10:48 | 28/10/2020

ອີງໃສ່ການສໍາຫຼວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກໃນລາວ (LECS) ທີ່ດໍາເນີນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງປີ 2018-2019 ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ LECS ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກເເຫ່ງຊາດລາວທີ່ຫຼຸດລົງ 6,3% ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 6 ປີ ນັບຈາກ 24 6% ໃນປີ 2013 ເປັນ 18 3% ໃນປີ 2019.

ອ ດຕາຄວາມທ ກຍາກເເຫ ງຊາດລາວທ ຫ ດລ ງ 6 3 ໃຊ ເວລາຫ າຍກວ າ 6 ປ ນ ບຈາກ 24 6 ໃນປ 2013 ເປ ນ 18 3 ໃນປ 2019 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸລະດັບການເຕີບໂຕ 3% ໃນປີ 2020 ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,8% ໃນປີ 2021
ອ ດຕາຄວາມທ ກຍາກເເຫ ງຊາດລາວທ ຫ ດລ ງ 6 3 ໃຊ ເວລາຫ າຍກວ າ 6 ປ ນ ບຈາກ 24 6 ໃນປ 2013 ເປ ນ 18 3 ໃນປ 2019 ການລົງທືນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໄດ້ບັນລຸລະດັບສະເລ່ຍຫຼາຍກ່ວາ 6% ຂອງ GDP ຫວຽດນາມ
ອ ດຕາຄວາມທ ກຍາກເເຫ ງຊາດລາວທ ຫ ດລ ງ 6 3 ໃຊ ເວລາຫ າຍກວ າ 6 ປ ນ ບຈາກ 24 6 ໃນປ 2013 ເປ ນ 18 3 ໃນປ 2019
ພາບປະກອບ

ຕາມ ທ່ານ ນາງ ພອນສາຫຼື ສຸກສະຫວັດ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສປປ.ລາວ ແລ້ວ, ຜົນການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນຄັ້ງທີ 6 ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ຫຼາຍໃຫ້ບັນດາການນຳ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ມີຄວາມສົນໃຈນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນວຽກງານການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນພັດ-ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ການວາງແຜນແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງໄລຍະການປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາໃນຂົງເຂດເສດຖະກົດ ການຜະລິດ ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ ເເລະ ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນທ່າອ່ຽງຂອງຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະ 25 ປີ ຜ່ານມາ ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຈາກ 46% ໃນປີ 1993 ມາເປັນ 18% ໃນປີ 2019.

ອີງໃສ່ການສໍາຫຼວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກໃນລາວ (LECS) ທີ່ດໍາເນີນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງປີ 2018-2019 ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ LECS ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກເເຫ່ງຊາດລາວທີ່ຫຼຸດລົງ 6,3% ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 6 ປີ ນັບຈາກ 24 6% ໃນປີ 2013 ເປັນ 18 3% ໃນປີ 2019 ໝາຍຄວາມວ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເກືອບ 5 ສ່ວນຂອງປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນຍັງອາໄສຢູ່ໃນລະດັບລາຍຮັບຕ່ໍາກວ່າລະດັບອັດຕາຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 9.364 ກີບ ຕໍ່ມື້.

ອ ດຕາຄວາມທ ກຍາກເເຫ ງຊາດລາວທ ຫ ດລ ງ 6 3 ໃຊ ເວລາຫ າຍກວ າ 6 ປ ນ ບຈາກ 24 6 ໃນປ 2013 ເປ ນ 18 3 ໃນປ 2019 ລາວ: ໃນປີ 2020 ຈະສາມາດສົ່ງອອກພະລັງງານໄດ້ທັງໝົດ 3.575 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ຮອດປີ 2025 ຈະສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ 6.017 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ

ມາ​ຮອດ​ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີ​ແຫ​ລ່ງຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ທັງ​ໝົດ 78 ​ແຫ່ງ, ມີ​ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 9.972 ​ເມັກ​ກາ​ວັດ, ສາມາດ​ຜະລິດ​ພະລັງງານ ​ໄຟຟ້າ​ໄດ້​ເຖິງ 52.211 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ວັດ​ໂມງ​ຕໍ່​ປີ, ​ໃນ​ນີ້​ມີ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳຕົກ 67 ​ແຫ່ງ, ​ໂຮງ​ໄຟຟ້າ​ຖ່ານ​ຖີນ 1 ​ແຫ່ງ, ​ໂຮງ​ໄຟຟ້າ​ຊີວະ​ມວນ 4 ​ແຫ່ງ, ​ໂຮງ​ໄຟຟ້າ​ແສງຕາ​ເວັນ 6 ​ແຫ່ງ.

ອ ດຕາຄວາມທ ກຍາກເເຫ ງຊາດລາວທ ຫ ດລ ງ 6 3 ໃຊ ເວລາຫ າຍກວ າ 6 ປ ນ ບຈາກ 24 6 ໃນປ 2013 ເປ ນ 18 3 ໃນປ 2019 ຫ​ວ​ຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ​້ກົດ​ນົດ​ໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ອາ​ຊຽນ - OCED ຄັ້ງ​ທີ 6

ກອງປະຊຸມແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນຂອບເຂດປີຫວຽດນາມໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານອາຊຽນ 2020.

ອ ດຕາຄວາມທ ກຍາກເເຫ ງຊາດລາວທ ຫ ດລ ງ 6 3 ໃຊ ເວລາຫ າຍກວ າ 6 ປ ນ ບຈາກ 24 6 ໃນປ 2013 ເປ ນ 18 3 ໃນປ 2019 ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6

ຍ​ສໝ - ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນການຮ່ວມມືຂອງບັນດາກຸ່ມປະຕິບັດງານໃນຂົງເຂດທະນາຄານ ເມື່ອບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ວາງອອກນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ເກືອບທັງໝົດ, ໃນນັ້ນ ຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມໃຫ້ບຸລິມະສິດການຮ່ວມມືຂອງເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ 2020 ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຊຳລະເງິນໃນພາກພື້ນ.

vietlao.vietnam.vn

ເຫດການ