ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ລາວ ຍາມໃດກໍຍືດໝັ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງຕິດພັນກັບການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄປຕາມທິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

13:00 | 28/10/2020

ພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ ຍາມໃດກໍຍືດໝັ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງຕິດພັນກັບການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄປຕາມທິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ດໍາເນີນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຢ່າງແຂງແຮງກຳລັງແຮງຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງແລະ ໃຫຍ່ໄປພ້ອມໆກັນ.

ລາວ ຍາມໃດກ ຍ ດໝ ນການພ ດທະນາເສດຖະກ ດເປ ນໃຈກາງຕ ດພ ນກ ບການພ ດທະນາສ ງຄ ມ ແລະການປ ກປ ກຮ ກສາສ ງແວດລ ອມໄປຕາມທ ດພ ດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ໂລກໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເປັນຈຳນວນ 43.769.605 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີ 1.164.228 ຄົນເສຍຊີວິດ
ລາວ ຍາມໃດກ ຍ ດໝ ນການພ ດທະນາເສດຖະກ ດເປ ນໃຈກາງຕ ດພ ນກ ບການພ ດທະນາສ ງຄ ມ ແລະການປ ກປ ກຮ ກສາສ ງແວດລ ອມໄປຕາມທ ດພ ດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ການພົບປະສັງສັນ 71 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານອາສາສະໝັກ-ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານຫວຽດນາມຊ່ວຍເຫຼືອລາວ
ລາວ ຍາມໃດກ ຍ ດໝ ນການພ ດທະນາເສດຖະກ ດເປ ນໃຈກາງຕ ດພ ນກ ບການພ ດທະນາສ ງຄ ມ ແລະການປ ກປ ກຮ ກສາສ ງແວດລ ອມໄປຕາມທ ດພ ດທະນາແບບຍ ນຍ ງ
ການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກໍາໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນນັ້ນໄດ້ປະກອບສ່ວນ 80% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ພາບປະກອບ.

ການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກໍາໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນນັ້ນໄດ້ປະກອບສ່ວນ 80% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ໝາຍວ່າໃນ GDP ແຫ່ງຊາດຈະມີລາຍຮັບຈາກຂະແໜງກະສິກໍາກວມອັດຕາສ່ວນ 15% ແລະ ໃນ 15% ນັ້ນຈະມີການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳກວມເຂົ້າ 80%.

ນອກນັ້ນການລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ແກ້ໄຂໄດ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີ ແລະ ຜົນງານໃນການລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການ, ກໍບໍ່ອາດປະຕິເສດໄດ້ບາງຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີດມີອີກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍລິສັດລົງທຶນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການລົງທຶນຂອງປະເທດ ລາວ, ບາງບໍລິສັດກໍ່ດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ໄປຕາມບົດວິພາກຂອງຕົນເອງ, ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ອ້ອມຂ້າງແລະບັນຫາອື່ນໆຕາມມາ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ, ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນວຽກງານກະສິກໍາ ໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ກ່ອນອື່ນໝົດກໍ່ຍັງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງໝົດທຸກຄົນພາຍໃນສັງຄົມບວກກັບຄວາມຕື່ນຕົວຂອງຜູ້ປະກອບການໃນການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດ ລາວ.

ລາວ ຍາມໃດກ ຍ ດໝ ນການພ ດທະນາເສດຖະກ ດເປ ນໃຈກາງຕ ດພ ນກ ບການພ ດທະນາສ ງຄ ມ ແລະການປ ກປ ກຮ ກສາສ ງແວດລ ອມໄປຕາມທ ດພ ດທະນາແບບຍ ນຍ ງ
ສະເພາະ ປີ 2020 ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດອັນດັບທີ່ໜຶ່ງແມ່ນອ້ອຍບັນລຸສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ ສປ ຈີນ 300.000 ໂຕນ, ຖັດມາແມ່ນມັນຕົ້ນ, ສາລີ,ກ້ວຍ, ໝາກໂມ, ມັນດ້າງ, ຕະກຸນຖົ່ວ ແລະ ພືດຜັກຊະນິດອື່ນໆ. ພາບປະກອບ.

ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນແນໃສ່ພັດທະນາກະສິກໍາຢູ່ປະເທດລາວໃຫ້ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງແຕ່ຫົວທີ, ສ້າງໃຫ້ເປັນພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ, ຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ດ້ານຄຸນນະພາບ,ຮັບປະກັນມາດຕະຖານຄວາມສະອາດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຜົນຜະລິດ, ບົນພື້ນຖານການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ,ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດແບບຄອບຄົວ, ແບບຟາມ, ແບບຮ່ວມຊື້ແບບສະຫະກອນ ແລະ ແບບເປັນນິຄົມກະເສດອຸດສາຫະກໍາໃນແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະບໍລິເວນຍ່າງເໝາະສົມ.

ພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ ຍາມໃດກໍຍືດໝັ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງຕິດພັນກັບການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄປຕາມທິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ດໍາເນີນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຢ່າງແຂງແຮງກຳລັງແຮງຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງແລະ ໃຫຍ່ໄປພ້ອມໆກັນ.

ລາວ ຍາມໃດກ ຍ ດໝ ນການພ ດທະນາເສດຖະກ ດເປ ນໃຈກາງຕ ດພ ນກ ບການພ ດທະນາສ ງຄ ມ ແລະການປ ກປ ກຮ ກສາສ ງແວດລ ອມໄປຕາມທ ດພ ດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກເເຫ່ງຊາດລາວທີ່ຫຼຸດລົງ 6,3% ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 6 ປີ ນັບຈາກ 24 6% ໃນປີ 2013 ເປັນ 18 3% ໃນປີ 2019

ອີງໃສ່ການສໍາຫຼວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກໃນລາວ (LECS) ທີ່ດໍາເນີນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງປີ 2018-2019 ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ LECS ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກເເຫ່ງຊາດລາວທີ່ຫຼຸດລົງ 6,3% ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 6 ປີ ນັບຈາກ 24 6% ໃນປີ 2013 ເປັນ 18 3% ໃນປີ 2019.

ລາວ ຍາມໃດກ ຍ ດໝ ນການພ ດທະນາເສດຖະກ ດເປ ນໃຈກາງຕ ດພ ນກ ບການພ ດທະນາສ ງຄ ມ ແລະການປ ກປ ກຮ ກສາສ ງແວດລ ອມໄປຕາມທ ດພ ດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ພິທີໂຮມຊຸມນຸມສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 45 ປີ (2/12/1975-2/12/2020) ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນຳໂດຍທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມະລາ ຢູ່ອະນຸສາວະລີນັກຮົມນິລະນາມ (ດາວແດງ) ແລະ ວາງກະຕ່າດອກໄມ້ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 45 ປີ.

ລາວ ຍາມໃດກ ຍ ດໝ ນການພ ດທະນາເສດຖະກ ດເປ ນໃຈກາງຕ ດພ ນກ ບການພ ດທະນາສ ງຄ ມ ແລະການປ ກປ ກຮ ກສາສ ງແວດລ ອມໄປຕາມທ ດພ ດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ໂລກໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເປັນຈຳນວນ 43.769.605 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີ 1.164.228 ຄົນເສຍຊີວິດ

ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເປັນມື້ທີ 55 ແລ້ວ ທີ່ຫວຽດນາມ ບໍ່ພົບກໍລະນີຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໃນຊຸມຊົນ.

vietlao.vietnam.vn

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໃນ: ການເມືອງ-ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຮູບພາບ