ວິທີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ

16:26 | 24/05/2021

ຍສໝ - ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເລືອກຕັ້ງເປັນພາສາຊົນເຜົ່າ, ຈາກແຕ່ລະຫ້ອງຄຸກ,“ໄປທຸກບ່ອນ, ເຄາະປະຕູເຮືອນທຸກຫຼັງ,“ກິນເຂົ້າ - ດຳລົງຊີວິດ - ເຮັດວຽກກັບຍາດພີ່ນ້ອງ”, ທີມງານທີ່ມີອິດທິພົນ ເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກລະດົມການເຄື່ອນຍ້າຍປະຊາຊົນ… ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວິທີການຢ່າງເອກະລັກສະເພາະ ໃນແຂວງຢາລາຍ.

ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ (ບົດທີ 3): “ຫວຽດນາມ ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ” ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ (ບົດທີ 3): “ຫວຽດນາມ ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ”
ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ຫວຽດນາມໃນຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ: ຫຼາຍກວ່າຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ຫວຽດນາມໃນຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ: ຫຼາຍກວ່າຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາຊົນເຜົ່າ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 5 ໂມງເຊົ້າ

ຕາແສງ Dak Talay, ເມືອງ Mang Yang ມີຈຳນວນພົນລະເມືອງຫລາຍກວ່າ 80% ຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງແມ່ນ ປະຊາຊົນບ້ານ BaNa. ທຸກໆສອງມື້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຂີ່ລົດຈັກອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ສົ່ງເຄື່ອງສຽງດັງ ແລະ ກະຈາຍເອກະສານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນ. ປ້າຍໂຄສະນາພ້ອມທັງເທບສຽງ ແມ່ນນຳສະເໜີເປັນພາສາຊົນເຜົ່າ BaNa ແລະ ພາສາທົ່ວໄປ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈງ່າຍ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກບ້ານ Dak Talay ກ່າວວ່າ: “ປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້ ໄປເຮັດວຽກແຕ່ເຊົ້າໆ , ຕອນແລງກໍ່ກັບມາຕອນປະມານ 5-6 ໂມງແລງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ພວກເຮົາເຜີຍແຜ່ການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍໃຊ້ໂທລະໂຄ່ງຕັ້ງແຕ່ເວລາ 5 ໂມງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຟັງຫຼາຍ. ພວກເຮົາເຜີຍແຜ່ແບບເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເປັນພາສາຂອງພວກເຂົາ.”

ວິທີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ
ວິທີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ.

ທ່ານ ດິງດີງຈີ - ຜູ້ອຳນວຍການສູນວັດທະນະທຳ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານເມືອງ ເມືອງ Kbang ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ດ້ວຍຄຸນລັກສະນະເກືອບ 46% ຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງໃນເມືອງ ແມ່ນຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ, ເໝາະສົມກັບວັດທະນະທຳຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ.

ສ່ວນໜຶ່ງ, ໜ່ວຍງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ ວິທີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ ຜ່ານລະບົບລຳໂພງສຽງດັງ, ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ, ຜ່ານການເຜີຍແຜ່ສຳຜັດໂດຍກົງ ແລະ ຂໍ້ມູນຜ່ານເຄື່ອນທີ່.

ໄປແຕ່ລະຫ້ອງຄຸກ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເລືອກຕັ້ງ

ຄ້າຍກັກຂັງກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດແຂວງຢາລາຍ ມີເນື້ອທີ່ 40 ເຮັກຕາ, ປະຈຸບັນກຳລັງຄຸ້ມຄອງປະຊາຊົນ 448 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ຖືກຄຸມຂັງແມ່ນຈຳນວນ 404 ຄົນ ແລະ ນັກໂທດທີ່ຖືກຕັດສິນຈຳນວນ 44 ຄົນ. ປະຈຸບັນກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດແຂວງຢາລາຍ ມີວິທີການເພື່ອໂຄສະນາການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໃນການກັກຂັງ ແລະ ຄຸມຂັງຊົ່ວຄາວ (ປະມານ 15% ຕາມລະບຽບ).

ການເລືອກຕັ້ງໃນຄ້າຍຄຸມຂັງ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງຕົນເອງ ເພາະວ່າຕາມລະບຽບການ, ຜູ້ທີບໍ່ມີການຕັດສິນຄະດີຕ້ອງຢູ່ໃນຫ້ອງສະເພາະ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການການຕົກລົງກັນຢ່າງລັບໆ ລະຫວ່າງນັກໂທດກັບຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຈະຮັບຜິດຊອບໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸກ, ເກີດຂື້ນໃນແຕ່ລະຫ້ອງ.

ວິທີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ
ໄປແຕ່ລະຫ້ອງຄຸກ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເລືອກຕັ້ງ.

"ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບແຜນການເລືອກຕັ້ງ ຈາກຕຳຫຼວດແຂວງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸມຂັງຄຸກ ໄດ້ລົງໄປຫ້ອງແຕ່ລະຫ້ອງໂດຍກົງ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ທີຄຸມຂັງ ແລະ ຜູ້ຖືກກັກຂັງຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງພວກເຂົາ. ຜ່ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ, ຜູ້ທີຄຸມຂັງ ແລະ ຜູ້ຖືກກັກຂັງຊົ່ວຄາວ ຈະເຂົ້າໃຈສິດຂອງພວກເຂົາໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແລະ ສະແດງທັດສະນະຂອງການຮ່ວມມື ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກຳນົດລະບອບວຽກງານ. ເຖິງວ່າການໂຄສະນາຫາຍາກກໍ່ຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງພະຍາຍາມເອົາຊະນະມັນໄດ້."

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເບລາຣູດ ປະຈຳຫວຽດນາມ: ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຄວາມສະໜິດສະໜົມ ໃນວັນເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເບລາຣູດ ປະຈຳຫວຽດນາມ: ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຄວາມສະໜິດສະໜົມ ໃນວັນເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຍສໝ - ຍັງເປັນລູກທີ່ເກີດໃນລະບອບຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ, ທ່ານ Vladimir Goshin - ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດເບລາຣູດ ປະຈຳຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ ຄືຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປາແລັສຕິນ: ຢູ່ຫວຽດນາມ, ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມແມ່ນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຖືເອົາຈິດໃຈຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດເປັນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປາແລັສຕິນ: ຢູ່ຫວຽດນາມ, ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມແມ່ນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຖືເອົາຈິດໃຈຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດເປັນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ

ຍສໝ - ທ່ານ Saadi Salam - ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງລັດປາແລດສະຕິນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມຈະຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ເລືອກຕັ້ງສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນໃນໄລຍະ 2021-2026 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ທ່ານ Saadi Salam ໄດ້ກ່າວວ່າ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເມື່ອໄປປ່ອນບັດ ຈະເລືອກເອົາຜູ້ຮັກຊາດ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຊົນ.

ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ຫວຽດນາມໃນຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ ຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ: ແມ່ນວັນບຸນການເມືອງພິເສດ ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ຫວຽດນາມໃນຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ ຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ: ແມ່ນວັນບຸນການເມືອງພິເສດ

ຍສໝ - ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ກິດຈະກຳການເມືອງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນ ໃນດ້ານການເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມີຄວາມກົມກຽວ, ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ໃນຊີວິດຂອງທຸກຊັ້ນຄົນ...ນັ້ນແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກທົ່ວໄປຂອງເພື່ອນມິດທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງປັນກັບນັກຂ່າວ ວາລະສານຍຸກສະໄໝ.

ຄຳຮຸ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກ

ເຫດການ