ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມ ສ້າງໂຄງການສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ

17:40 | 26/10/2021

ໂຄງການໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2025, ທຸກກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງແຜນການ, ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວ ເດືອນກະທຳເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ຫວຽດນາມນອນໃນ top 20 ປະເທດນຳໜ້າໃນການດຶງດູດ FDI ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ຫວຽດນາມນອນໃນ top 20 ປະເທດນຳໜ້າໃນການດຶງດູດ FDI ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ
ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ, ມອບສິດຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ, ມອບສິດຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມ ສ້າງໂຄງການສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ
ພາບປະກອບ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຫວູດຶກດາມ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຜ່ານໂຄງການສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ຮອດປີ 2030. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມ ສ້າງໂຄງການນີ້ດ້ວຍວິໄສທັດຮອດປີ 2030.

ໂຄງການໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2025, ທຸກກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງແຜນການ, ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວ ເດືອນກະທຳເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ປ້ອງກັນ ສະກັດກັ້ນ, ຮັບມືກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ບົນພື້ນຖານທາງເພດປະຈຳປີ. ສູ້ຊົນຮອດປີ 2025 ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນນຳໃຊ້ທົດລອງບັນລຸຢ່າງໜ້ອຍສຸດໃຫ້ໄດ້ 70% ແລະ ຮອດປີ 2030 ອົງການສື່ມວນຊົນຈັດວາງໝວດຕົວເລກກ່ຽວກັບເພດໃນສື່ມວນຊົນໃຫ້ໄດ້ 90%.

ແຕ່ລະປີ, ບັນດາອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ, ອັບເດັດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດປີ 1 ເປັນ 2 ເທື່ອ.

vovworld.vn

ເຫດການ