ການຮ່ວມມືຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ຮັບຄວາມ ສົນໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກພັກ ແລະລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດ

16:49 | 22/11/2020

ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ມີເສັ້ນຊາຍແດນຍາວ 2.300 ກມ, ຕິດກັບ 10 ແຂວງຂອງສອງປະເທດ. ແຕ່ປີ 1978 ເຖິງປີ 1987, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສານສົມທົບເພື່ອສຳເລັດການປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນທັງໝົດໃນພາກສະໜາມ, ຫຼັງຈາກຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ແຕ່ຊາຍແດນຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ.

ການຮ ວມມ ຊາຍແດນລະຫວ າງ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ລາວ ໄດ ຮ ບຄວາມ ສ ນໃຈ ຢ າງເລ ກເຊ ງຈາກພ ກ ແລະລ ດຖະບານຂອງສອງປະເທດ ການຮ່ວມມືຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສອງປະເທດໄດ້ຮັບຄວາມ ສົນໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກພັກແລະລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ການຮ ວມມ ຊາຍແດນລະຫວ າງ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ລາວ ໄດ ຮ ບຄວາມ ສ ນໃຈ ຢ າງເລ ກເຊ ງຈາກພ ກ ແລະລ ດຖະບານຂອງສອງປະເທດ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ການຮ ວມມ ຊາຍແດນລະຫວ າງ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ລາວ ໄດ ຮ ບຄວາມ ສ ນໃຈ ຢ າງເລ ກເຊ ງຈາກພ ກ ແລະລ ດຖະບານຂອງສອງປະເທດ
ການສຳເລັດການປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ການປະດັບປະດາລະບົບຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ລາວ - ຫວຽດນາມແມ່ນບົນພື້ນຖາສຳຄັນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ, ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທືນ... ພາບປະກອບ

ການຮ່ວມມືຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສອງປະເທດໄດ້ຮັບຄວາມ ສົນໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກພັກແລະລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດ, ເຊິ່ງໄດ້ນຳພາໂດຍຜ່ານ ການເຊັນ ສົນທິສັນຍາແຜນການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 1977. ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາຊາຍແດນທາງບົກ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ.

ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ມີເສັ້ນຊາຍແດນຍາວ 2.300 ກມ, ຕິດກັບ 10 ແຂວງຂອງສອງປະເທດ. ແຕ່ປີ 1978 ເຖິງປີ 1987, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມໄດ້ປະສານສົມທົບເພື່ອສຳເລັດການປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນທັງໝົດໃນພາກສະໜາມ, ຫຼັງຈາກຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ແຕ່ຊາຍແດນຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ. ສະນັ້ນໃນປີ 2008 ສອງປະເທດໄດ້ຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພີ່ມຫຼັກໝາຍ ແລະ ປະດັບປະດາລະບົບຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ຈາກສະພາບທາງບົກ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການລະດົມກຳລັງ, ກະທົບຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຂາດແຄນນໍ້າມັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ຢູ່ຕາມຊາຍແດນທີ່ຍັງມີລະເບີດຕົກບໍ່ທັນແຕກຈຳນວນຫຼາຍປະໄວ້ຫຼັງ ຈາກສົງຄາມ. ນອກຈາກນີ້, ກຳລັງສັດຕູຍັງສ້າງຫຼາຍກິດຈະກຳຕໍ່ຕ້ານທຳລາຍ, ປຸກລະດົມຊົນເຜົ່າ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ສ້າງ, ປັກຫຼັກໝາຍ, ແລະ ພວກເຈົ້າຟ້າ ກະທຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍຕໍ່ວຽກງານປ້ອງກັນຫຼັກໝາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນໃຫ້ກອງກຳລັງທີ່ຮັບໜ້າທີ່ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ.

ການຮ ວມມ ຊາຍແດນລະຫວ າງ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ລາວ ໄດ ຮ ບຄວາມ ສ ນໃຈ ຢ າງເລ ກເຊ ງຈາກພ ກ ແລະລ ດຖະບານຂອງສອງປະເທດ
ພາບປະກອບ

ແຕ່ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງມາເປັນເວລາ 9 ປີ, ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຫວຽດນາມກ່ຽວກັບທຶນຮອນໃນໂຄງການ, ວຽກງານປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນລາວ - ຫວຽດນາມໄດ້ສໍາເລັດໂດຍມີ 1,002 ຈຸດ ແລະ ເສົາຫີນປະທັບຢູ່ 905 ຈຸດ; ພ້ອມກັບແຜນທີ່ເຂດແດນແຫ່ງຊາດໃນລະດັບ 1/50.000, ສະເລ່ຍ 01 ຫຼັກໝາຍ ຫຼື ເສົາຫີນປະທັບ ໃນທຸກໆເສັ້ນທາງ 2,6 ກມ ຂອງເສັ້ນຊາຍແດນ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດລົງນາມໃນ "ອະນຸສັນຍາກ່ຽວກັບຊາຍແດນແລະຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ" ແລະ "ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ຊາຍແດນທາງບົກລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ” ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2017.

ການສຳເລັດການປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ການປະດັບປະດາລະບົບຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ລາວ - ຫວຽດນາມແມ່ນບົນພື້ນຖາສຳຄັນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ, ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທືນ, ການແລກປ່ຽນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ ຢູ່ ເຂດຊາຍແດນ, ສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື, ການພັດທະນາຂອງສອງປະເທດ.

ການຮ່ວມມືຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສອງປະເທດໄດ້ຮັບຄວາມ ສົນໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກພັກແລະລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດ, ເຊິ່ງໄດ້ນຳພາໂດຍຜ່ານ ການເຊັນ ສົນທິສັນຍາແຜນການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 1977. ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາຊາຍແດນທາງບົກ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ.

ການຮ ວມມ ຊາຍແດນລະຫວ າງ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ລາວ ໄດ ຮ ບຄວາມ ສ ນໃຈ ຢ າງເລ ກເຊ ງຈາກພ ກ ແລະລ ດຖະບານຂອງສອງປະເທດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ຍສໝ - ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ສົມທົບກັບລັດຖະບານຫວຽດນາມ ແລະ ກອງທຶນອາກາດຂຽວ (GCF) ໜູນຊ່ວຍການປູກທີ່ປ່າຊາຍເລນໃໝ່ປະມານ 4.000 ເຮັກຕາ ຢູ່ບັນດາເຂດແຄມທະເລທີ່ຖືກກະທົບໄດ້ງ່າຍຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ 5 ແຂວງຄື: ກວາງງ້າຍ, ແທັງຮວາ, ກວາງນາມ, ກ່າເມົາ ແລະ ນາມດິ້ງ.

ການຮ ວມມ ຊາຍແດນລະຫວ າງ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ລາວ ໄດ ຮ ບຄວາມ ສ ນໃຈ ຢ າງເລ ກເຊ ງຈາກພ ກ ແລະລ ດຖະບານຂອງສອງປະເທດ ນໍາເຄືອຂ່າຍ 4ຈີ ເຖິງເຂດຊາຍແດນ

ການສົ່ງສັນຍານໂທລະຄົມມະນາຄົມເຖິງເຂດຊາຍແດນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ (Viettel) ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານລາດຕະເວນ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຕິດຕໍ່ສື່ສານເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງນໍາບໍລິການອິນເຕີແນັດ Broadband ເຖິງບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບທະຫານຊາຍແດນອີກດ້ວຍ.

ການຮ ວມມ ຊາຍແດນລະຫວ າງ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ລາວ ໄດ ຮ ບຄວາມ ສ ນໃຈ ຢ າງເລ ກເຊ ງຈາກພ ກ ແລະລ ດຖະບານຂອງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມຢັ້ງ​ຢືນການສະໜັບສະໜູນວິວັດທະນາການສ້າງສັນຕິພາບໂດຍຊາວອາບການິດສະຖານເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະເປັນເຈົ້າຂອງຄືນໃໝ່

ໃນ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ, ທ່ານ Ashraf Ghani ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ ລັດ​ຖະ​ບານ ອາບ​ກາ​ນິດ​ສະ​ຖານ ເພື່ອ​ມຸ່ງ​ໄປ​ສູ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ໂດຍ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ການມອບ​ສົ່ງ​ຊະເລີຍເສິກໃຫ້​ແກ່​ກະ​ລັງ​ຕາ​ລາ​ບານ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ສ້າ​ງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ.

vietlao.vietnam.vn

ເຫດການ