ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ສາທາລະນະສຸກ ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອເພີ່ມ ອັດຕາປົກຄຸມການໃຫ້ວັກແຊັງກັນພະຍາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

14:00 | 05/08/2020

ໃນວັນທີ 4 ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2020 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບອົງການອຸຍນີເຊບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມຂົນຂວາຍ ຂໍການສະໜັບສະໜູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການບໍລິການ ໃຫ້ວັກແຊັງກັນພະຍາດ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັນ ໃນການແກ້ໄຂອັດຕາປົກຄຸມ ຂອງການໃຫ້ວັກແຊັງ ກັນພະຍາດຕໍ່າ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂດຍການລະບາດຂອງເຊື້ອ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນການ ບໍລິການໃຫ້ວັກແຊັງ ໄປຮອດໄປເຖິງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຢູ່ທົ່ວປະເທດ.

ສາທາລະນະສ ກ ຮຽກຮ ອງການສະໜ ບສະໜ ນ ເພ ອເພ ມ ອ ດຕາປ ກຄ ມການໃຫ ວ ກແຊ ງກ ນພະຍາດ ຢ ສປປ ລາວ ຄະນະຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຊຸດເຝີກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານແພດໝໍທະຫານ ສປປ.ລາວ ຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ສາທາລະນະສ ກ ຮຽກຮ ອງການສະໜ ບສະໜ ນ ເພ ອເພ ມ ອ ດຕາປ ກຄ ມການໃຫ ວ ກແຊ ງກ ນພະຍາດ ຢ ສປປ ລາວ ອຸປະກອນທັນສະໄໝ ພາຍໃນ ໂຮງໝໍ ເພື່ອຮັບຄົນປ່ວຍຕິດ ໄວຣັດ Covid-19 ຢູ່ ສປປ.ລາວ
ສາທາລະນະສ ກ ຮຽກຮ ອງການສະໜ ບສະໜ ນ ເພ ອເພ ມ ອ ດຕາປ ກຄ ມການໃຫ ວ ກແຊ ງກ ນພະຍາດ ຢ ສປປ ລາວ
ກອງປະຊຸມຂົນຂວາຍ ຂໍການສະໜັບສະໜູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການບໍລິການ ໃຫ້ວັກແຊັງກັນພະຍາດ (ພາບ: Kpl)

ທ່ານ ດຣ. ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສຳລັບ ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໄດ້ຮັບວັກແຊັງຄົບ ໃຫ້ໄດ້ 95%. “ວັກແຊັງຊ່ວຍຊີວິດໄດ້, ແຕ່ຍັງມີເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກແຊັງ ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການເຈັບເປັນ. ການລະບາດຂອງເຊື້ອ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາປົກຄຸມ ຂອງການໃຫ້ວັກແຊັງ ໃນທົ່ວໂລກ, ການລະບາດນີ້ ຍັງໄດ້ກະທົບຕໍ່ການ ບໍລິການໃຫ້ວັກແຊັງປະຈຳ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ.

ອັດຕາການປົກຄຸມການ ໃຫ້ວັກແຊງກັນພະຍາດຕໍ່າອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງການພັດທະນາ ປະເທດຊາດໂດຍລວມ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມ ທ້າທາຍເຫລົ່ານີ້ກໍ່ຕາມ, ວຽກງານໃຫ້ວັກແຊັງກັນ ພະຍາດຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ.” ສະນັ້ນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນ ໃນວຽກງານການບໍລິການໃຫ້ວັກແຊັງກັນພະຍາດ ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັນກັບຂະແໜງການອື່ນໆ ນອກເໜືອຈາກຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ.

ທ່ານ ນາງ ເບຍເທ ແດດສໂທ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ອຸຍນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມື່ອເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ວັກແຊັງກັນພະຍາດ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງ. ວັກແຊງມີ ບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ໃນການຢຸດຕິການເສຍຊີວິດ ໃນເດັກທີ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້. “ອົງການອຸຍນີເຊັບໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດ ທະນາ ເພື່ອໃຫ້ວັກແຊັງກັນພະຍາດ ແກ່ເດັກນ້ອຍ ທຸກຄົນຢູ່ໃນທຸກຊຸມຊົນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫລີກ ຫລື ມີຄວາມທ້າທາຍກໍ່ຕາມ. ພວກເຮົາຢຶດໝັ້ນ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອເສີມສ້າງວຽກງານ ການບໍລິການໃຫ້ວັກແຊັງ ກັນພະຍາດ ໃນການຊອກຫາ ແລະ ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ເດັກ ນ້ອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ມີເດັກນ້ອຍຜູ້ໃດຖືກປະລະ.

ສາທາລະນະສ ກ ຮຽກຮ ອງການສະໜ ບສະໜ ນ ເພ ອເພ ມ ອ ດຕາປ ກຄ ມການໃຫ ວ ກແຊ ງກ ນພະຍາດ ຢ ສປປ ລາວ ຄະນະຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຊຸດເຝີກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານແພດໝໍທະຫານ ສປປ.ລາວ ຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຍສໝ - ໃນວັນທີ 12 ເມສາ, ຄະນະຊ່ຽວຊານການແພດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຝີກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແພດໝໍຂອງກອງທັບເຂດພາກກາງ 103 ສປປ.ລາວ.

ສາທາລະນະສ ກ ຮຽກຮ ອງການສະໜ ບສະໜ ນ ເພ ອເພ ມ ອ ດຕາປ ກຄ ມການໃຫ ວ ກແຊ ງກ ນພະຍາດ ຢ ສປປ ລາວ ອຸປະກອນທັນສະໄໝ ພາຍໃນ ໂຮງໝໍ ເພື່ອຮັບຄົນປ່ວຍຕິດ ໄວຣັດ Covid-19 ຢູ່ ສປປ.ລາວ

ຍສໝ - ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວໜ້າ, ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທາງການແພດ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ເພື່ອຮັບເອົາຄົນປ່ວຍຕິດ ໄວຣັດ Covid-19 ຢູ່ ສປປ.ລາວ.

ສາທາລະນະສ ກ ຮຽກຮ ອງການສະໜ ບສະໜ ນ ເພ ອເພ ມ ອ ດຕາປ ກຄ ມການໃຫ ວ ກແຊ ງກ ນພະຍາດ ຢ ສປປ ລາວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ມີກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເທື່ອ

ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ມີຂ່າວ​ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່​ຢູ່ ​ໃນ​ສັງຄົມ​ອອນ​ລາຍ ວ່າ​ມີ​ກໍລະນີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19 ຢູ່​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ, ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ ​ແລະ ຢູ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຍັງ​ບໍ່​ພົບ​ກໍລະນີ​ ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-9 ຢູ່ ສປປ ລາວ ​ເທື່ອ.

kpl.gov.la

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໃນ: ບົດຄວາມຂອງຜູ້ອ່ານ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຮູບພາບ