ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ສປປ ລາວ - ສສ ຫວຽດນາມຮ່ວມມືໃນການແກ້ໄຂການຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງ ແລະ ແຕ່ງດອງທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ

12:28 | 18/06/2020

ຍສໝ - ເຖິງແມ່ນວ່າພັກ, ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ບັນຫາຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງ ແລະ ການແຕ່ງດອງທີ່ບໍ່ມີການຈົດທະບຽນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ເພາະວ່າປະເດັນນີ້ໄດ້ເຮັດຕາມຮີດຄອງ ແລະ ສືບໆເປັນເວລາຫຼາຍສີບປີ.    

ສປປ ລາວ ສສ ຫວຽດນາມຮ ວມມ ໃນການແກ ໄຂການຍ ກຍ າຍຕ ງພ ມລຳເນ າຕາມລຳພ ງ ແລະ ແຕ ງດອງທ ຜ ດກ ດໝາຍຢ ເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ ແຂວງ ກວາງຫງາຍ ສສ.ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ສປປ.ລາວ ໃນການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນໂລກລະບາດໂຄວິດ-19
ສປປ ລາວ ສສ ຫວຽດນາມຮ ວມມ ໃນການແກ ໄຂການຍ ກຍ າຍຕ ງພ ມລຳເນ າຕາມລຳພ ງ ແລະ ແຕ ງດອງທ ຜ ດກ ດໝາຍຢ ເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ມອບສານປະສົມຜະລິດນ້ຳຢາລ້າງມືຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ
ສປປ ລາວ ສສ ຫວຽດນາມຮ ວມມ ໃນການແກ ໄຂການຍ ກຍ າຍຕ ງພ ມລຳເນ າຕາມລຳພ ງ ແລະ ແຕ ງດອງທ ຜ ດກ ດໝາຍຢ ເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ

ສາມແຂວງກວາງຈິ - ສາລະວັນ - ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ກະກຽມສຳເນົາການສະໝັກ ຂໍສັນຊາດຫວຽດນາມ ສຳລັບຜູ້ຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງໃນຈຳນວນ 765/855 ຄົນ.(ພາບປະກອບ)

ການຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງ ແລະ ການແຕ່ງດອງທີ່ຜິດກົດໝາຍແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງປະຊາກອນຂອງ ໜຶ່ງແຂວງທີ່ອາໄສ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນດິນແດນຂອງແຂວງອື່ນ, ແຕ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການເປັນພົນລະເມືອງ ແລະ ຕົກເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີສັນຊາດ. ມີເຫດຜົນຫລາຍອັນທີ່ເກີດການຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງ ແລະ ແຕ່ງງານຜິດກົດໝາຍ, ເຊິ່ງສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນປະຊາຊົນທັງສອງຝັ່ງຊາຍແດນມີຄວາມເປັນພີ່ນ້ອງກັນ, ການຫັນປ່ຽນການປູກຝັງ ແລະ ວັດຖຸບູຮານ; ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຂດດິນແດນຍັງຈຳກັດຫຼາຍ; ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ສະຖານະການນີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງສະຖານະພາບພົນລະເມືອງ ແລະ ການຂຶ້ນສຳມະໂນຄົວພ້ອມທັງຮັບປະກັນພັນທະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງ. ນອກຈາກນີ້, ສະພາບການຂ້າງເທິງນີ້ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພ້ອມທັງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ.

ອີງຕາມການສຳຫຼວດ, ບັນດາຄອບຄົວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງ ແລະ ການແຕ່ງດອງທີ່ຜິດກົດໝາຍປະຈຸບັນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນລາວ - ຫວຽດນາມມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການດຳລົງຊີວິດຍ້ອນບໍ່ມີສຳມະໂນຄົວ, ຂາດທີ່ດິນຜະລິດຕະພັນປຸງຝັງ ແລະ ການສຶກສາຂອງລູກຫຼານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢ່າງຍ້ອນຂາດເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ... ຫລາຍຄອບຄົວໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກໄດ້ສັນຊາດໃນປະເທດທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອສະຖຽນລະພາບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂື້ນ...

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງ ແລະ ການແຕ່ງດອງຜິດກົກໝາຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ, ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ຢາປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ຍົກຫຍ້າຍຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ປະເທດດັ່ງກ່າວກັບຄືນປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ພ້ອມດຽວກັນ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ມອບກັບຄືນຂອງທັງສອງຝ່າຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ເຊັ່ນທົບທວນຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດທີ່ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ທີ່ດິນການຜະລິດພ້ອມທັງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ. ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າ. ພິເສດ, ໃນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2013, ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຫວຽດນາມໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງ ແລະ ແຕ່ງດອງໂດຍຜິດກົດໝາຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງ ແລະ ການແຕ່ງດອງທີ່ບໍ່ຜິດກົດໝາຍ, ເຊິ່ງນຳໃຊ້ວິທີໃຫ້ສັນຊາດສຳລັບພົນລະເມືອງລາວທີ່ຢູ່ອາໃສຢູ່ບັນດາຕາແສງໃນເຂດຊາຍແດນ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນການແກ້ໄຂສະຖານະການ ແລະ ແຕ່ງດອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການແຕ່ງດອງທີ່ບໍ່ຜິດກົດໝາຍໃນບັນດາແຂວງຊາຍແດນ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງແນ່ນອນ, ຜູ້ຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງ ແລະ ແຕ່ງດອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ ໃນບັນດາແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດໄດ້ຮັບສັນຊາດ, ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ - ເຊີນລາ ປະເທດຫວຽດນາມໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ ຈຳນວນ 294 ຄົນ ໄດ້ຮັບສັນຊາດຫວຽດນາມ ທີ່ ປະຈຸບັນກຳລັງອາໄສຢູ່ແຂວງເຊີນລາ; ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ - ເງ້ອານ ໄດ້ຕົກລົງຮັບຮູ້ 773 ຄົນ (ຍິງ 373 ຄົນ, ຊາຍ 400 ຄົນ) ໃນນັ້ນຜູ້ຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງ ລວມມີ 114 ຄອບຄົວ / 713 ຄົນ ແລະ 60 ຄົນທີ່ແຕ່ງດອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ; ວັນທີ 19 ທັນວາ 2019, ສາມແຂວງກວາງຈິ - ສາລະວັນ - ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ກະກຽມສຳເນົາການສະໝັກຂໍສັນຊາດຫວຽດນາມສຳລັບຜູ້ຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງໃນຈຳນວນ 765/855 ຄົນ.

ທະຫານຊາຍແດນຂອງລາວໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບທະຫານຊາຍແດນຫວຽດນາມໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ປະຕິບັດວຽກງານຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັບເອົາຜູ້ຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງຢູ່ດ່ານຊາຍແດນຕາມລະບຽບການ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກລະດົມປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນໃຫ້ປະຕິບັດແນວທາງ ຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຂອງສອງປະເທດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຜູ້ຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາຕາມລຳພັງ; ກຳແໜ້ນສະຖານະການຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຕໍ່ສູ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກັບພວກປໍລະປັກ, ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີດຶງຖ່ວງ,ຍຸແຫຍ່ ປະຊາຊົນສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍ, ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.

ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານການເມືອງກົດໝາຍ ທີ່ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຂອງສອງ ປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີສັນຊາດທີ່ໄດ້ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກມາເປັນເວລາດົນນານໃນດິນແດນຫວຽດນາມ. ຈາກນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງລາວ - ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາແຂວງຊາຍແດນຂອງລາວກັບບັນດາແຂວງຊາຍແດນຫວຽດນາມ, ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບປະຊາຊົນເຂດຊາຍແດນນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ; ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແລະວຽກງານປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນແຫ່ງມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ສປປ ລາວ ສສ ຫວຽດນາມຮ ວມມ ໃນການແກ ໄຂການຍ ກຍ າຍຕ ງພ ມລຳເນ າຕາມລຳພ ງ ແລະ ແຕ ງດອງທ ຜ ດກ ດໝາຍຢ ເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ ແຂວງ ກອມຕູມ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄວ້ອາໄລ ແລະ ປົງອັດຖິນັກຮົບ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ຢູ່ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈຳນວນ 21 ຊຸດ

ຍສໝ - ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ 2020, ຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອ ຊາດເມືອງ ງອກໂຮ່ຍ, ແຂວງ ກອມຕູມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄວ້ອາໄລ ແລະ ປົງອັດຖິນັກຮົບ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ຢູ່ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈຳນວນ21 ຊຸດ.

ສປປ ລາວ ສສ ຫວຽດນາມຮ ວມມ ໃນການແກ ໄຂການຍ ກຍ າຍຕ ງພ ມລຳເນ າຕາມລຳພ ງ ແລະ ແຕ ງດອງທ ຜ ດກ ດໝາຍຢ ເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ ແຂວງຮ່າຕີ້ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ມອບອຸປະກອນການແພດ ໃຫ້ແກ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ສປປ.ລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ -19

ຍສໝ - ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ແຂວງຮ່າຕີ໋ງ ໄດ້ມອບອຸປະກອນການແພດ ລວມຍອດມູນຄ່າ 1,5 ຕື້ດົ່ງໃຫ້ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ລາວ) ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19.

ສປປ ລາວ ສສ ຫວຽດນາມຮ ວມມ ໃນການແກ ໄຂການຍ ກຍ າຍຕ ງພ ມລຳເນ າຕາມລຳພ ງ ແລະ ແຕ ງດອງທ ຜ ດກ ດໝາຍຢ ເຂດຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ ກອງບັນຊາການທະຫານນະຄອນດາໜັງ ສສ.ຫວຽດນາມ ມອບອຸປະກອນການແພດ ໃຫ້ກອງບັນຊາການທະຫານ ແຂວງສາລະວັນ ສປປ.ລາວ

ຍສໝ - ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ສາລະວັນ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ ຈາກກອງບັນຊາການທະຫານ ນະຄອນດາໜັງ ສສ.ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງ ພະຍາດ Covid -19.

ໄຊພອນ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໃນ: ຂ່າວ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຫດການ
ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ