The Dariu Foundation ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນຫວຽດນາມດ້ວຍການຮຽນຮູ້ທາງອອນລາຍກ່ຽວກັບການພິມ 3D ຜ້າອັດປາກ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍຫາຍໃຈ

11:40 | 28/04/2020

ຍສໝ - ໃນຊ່ວງເວລາປະຕິບັດການແຍກຫ່າງໃນສັງຄົມຍ້ອນການລະບາດຂອງ COVID-19, ບັນດານັກຮຽນຈາກສະໂມສອນການຂຽນໂປແກຼມທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນ Dariu ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດທາງອອນລາຍກ່ຽວກັບການພິມ 3D ຜ້າອັດປາກ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍຫາຍໃຈ.    

the dariu foundation ຊ ວຍເຫ ອນ ກຮຽນຫວຽດນາມດ ວຍການຮຽນຮ ທາງອອນລາຍກ ຽວກ ບການພ ມ 3d ຜ າອ ດປາກ ແລະ ການດຳເນ ນງານຂອງເຄ ອງຈ ກຊ ວຍຫາຍໃຈ ຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ໄທ ໄດ້ບໍລິຈາກເງິນຫຼາຍກ່ວາ 700 ລ້ານດົ່ງໃຫ້ແກ່ແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ ເພື່ອການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ COVID-19
the dariu foundation ຊ ວຍເຫ ອນ ກຮຽນຫວຽດນາມດ ວຍການຮຽນຮ ທາງອອນລາຍກ ຽວກ ບການພ ມ 3d ຜ າອ ດປາກ ແລະ ການດຳເນ ນງານຂອງເຄ ອງຈ ກຊ ວຍຫາຍໃຈ ຊາວຫວຽດນາມຢູ່ປະເທດກາຊັກສະຖານສະໜັບສະໜູນເຂົ້າສານຫລາຍໂຕນ ສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ ເພື່ອຕໍ່ກັບ COVID-19
the dariu foundation ຊ ວຍເຫ ອນ ກຮຽນຫວຽດນາມດ ວຍການຮຽນຮ ທາງອອນລາຍກ ຽວກ ບການພ ມ 3d ຜ າອ ດປາກ ແລະ ການດຳເນ ນງານຂອງເຄ ອງຈ ກຊ ວຍຫາຍໃຈ

The Dariu Foundation ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນຫວຽດນາມດ້ວຍການຮຽນຮູ້ທາງອອນລາຍກ່ຽວກັບການພິມ 3D ຜ້າອັດປາກ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍຫາຍໃຈ.

The Dariu Foundation ແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (ປະເທດສະວິດເຊີແລນ), ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2002, ໂດຍມີພາລະກິດໃນການປັບປຸງຊີວິດຂອງຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ. The Dariu Foundation ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຂຽນໂປແກຼມທົ່ວໂລກ (ໂຮງຮຽນເຄື່ອນທີ່), ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານ...

ໂຄງການທັກສະການກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂຽນໂປແກຼມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຝືກອົບຮົມນັກຮຽນ 400.000 ຄົນ (2011-2018) ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຝືກອົບຮົມນັກຮຽນ 300.000 ຄົນ ໃນແຕ່ລະປີໃນໄລຍະປີ 2020-2022.

the dariu foundation ຊ ວຍເຫ ອນ ກຮຽນຫວຽດນາມດ ວຍການຮຽນຮ ທາງອອນລາຍກ ຽວກ ບການພ ມ 3d ຜ າອ ດປາກ ແລະ ການດຳເນ ນງານຂອງເຄ ອງຈ ກຊ ວຍຫາຍໃຈ ຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ໄທ ໄດ້ບໍລິຈາກເງິນຫຼາຍກ່ວາ 700 ລ້ານດົ່ງໃຫ້ແກ່ແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ ເພື່ອການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ COVID-19
the dariu foundation ຊ ວຍເຫ ອນ ກຮຽນຫວຽດນາມດ ວຍການຮຽນຮ ທາງອອນລາຍກ ຽວກ ບການພ ມ 3d ຜ າອ ດປາກ ແລະ ການດຳເນ ນງານຂອງເຄ ອງຈ ກຊ ວຍຫາຍໃຈ ຊາວຫວຽດນາມຢູ່ປະເທດກາຊັກສະຖານສະໜັບສະໜູນເຂົ້າສານຫລາຍໂຕນ ສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ ເພື່ອຕໍ່ກັບ COVID-19
the dariu foundation ຊ ວຍເຫ ອນ ກຮຽນຫວຽດນາມດ ວຍການຮຽນຮ ທາງອອນລາຍກ ຽວກ ບການພ ມ 3d ຜ າອ ດປາກ ແລະ ການດຳເນ ນງານຂອງເຄ ອງຈ ກຊ ວຍຫາຍໃຈ ແຂວງ ກອມຕູມ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄວ້ອາໄລ ແລະ ປົງອັດຖິນັກຮົບ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ຢູ່ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈຳນວນ 21 ຊຸດ

ໄຊພອນ

ເຫດການ