ສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວດົ່ງທາບ - ນຳຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ ໄປເຖິງແຂກທ່ອງທ່ຽວ

ສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວດົ່ງທາບ - ນຳຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ ໄປເຖິງແຂກທ່ອງທ່ຽວ

ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນເຊິ່ງແມ່ນຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງດິນແດນດອກບົວດົ່ງທາບເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນຊາວກະສິກອນຫຼາຍຄົນພ້ອມກັນມີແນວຄວາມຄິດຮ່ວມ, ມີທິດທາງອັນດຽວກັນພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືຍົກອອກບັນດາວິທີການແກ້ໄຂເພື່ອພ້ອມກັນກໍ່ສ້າງແລະພັດທະນາບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ຈາກນັ້ນບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງດົ່ງທາບໄດ້ຖືກນຳໄປເຖິງເພື່ອນມິດທັງຢູ່ພາຍໃນແລະສາກົນ.

ເຫດການ