ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ສສຊ ປະກອບຄຳເຫັນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ

02/11/2020 10:43

ສສຊ ປະກອບຄຳເຫັນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ