ລົດຊາດຂອງ ເຂົ້າປຸ້ນທາງ

09/05/2024 10:27

ເຂົ້າປຸ້ນທາງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຍື່ອງອາຫານໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ, ແມ່ນເຂົ້າປຸ້ນທີ່ມີຫຼາຍວັດຖຸດິບຄື: ຊີ້ນໄກ່, ຢໍ່ໝູ, ນ້ຳຊຸບກະດູກ, ໄຂ່…

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ