ໄກ່ອ່ອມໝໍ້ດິນ ເຍື່ອງອາຫານທີ່ຫອມແຊບຂອງເຂດ ໄຕບັກ

08/05/2024 15:00

ເມື່ອຊອກຮູ້ອາການການກິນຂອງເຂດ ໄຕບັກ, ພວກເພື່ອນຈົ່ງພ້ອມກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າຄົ້ນຫາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຂດດິນແດນແຫ່ງນີ້. ໄກ່ອ່ອມໝໍ້ດິນແມ່ນການສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາວັດຖຸດິບສະເພາະຂອງເຂດພູ ໄຕບັກ ນຳມາເຊິ່ງລົດຊາດທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ດູດດື່ມ.

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ