ອາຫານແຊບຍາມບຸນເຕັດ: ເຂົ້າປຽກເຂົ້າປາ

08/05/2024 15:43

ບຸນເຕັດວຽນມາ, ຄອບຄົວໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນຄາບເຂົ້າ ດ້ວຍບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ແຊບນົວ, ດຶງດູດໃຈ. ແລະຈະພິເສດ ແລະ ດຶງດູດໃຈກວ່າ, ເມື່ອໃນຄາບເຂົ້າມີບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ