ຊະລາເບົາ ບິ່ງ​ໂມ

09/05/2024 10:27

ຊະລາເບົາ ແມ່ນ ເຍື່ອງອາຫານທີ່ມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ນິຍົມຊົມຊອບຈາກຫຼາຍຄົນ, ຊະລາເປົາ ໄດ້ເຮັດຈາກວັດຖຸດິບທີ່ງ່າຍດາຍ ແຕ່ດ້ວຍສີມືທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ລະອຽດລະອໍ່ຂອງແມ່ຄົວ

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ