ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ລັດຖະບານ ສປປ. ລາວ ຫາລືການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX

12/05/2020 09:35

ລັດຖະບານ ສປປ. ລາວ ຫາລືການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX.

Source ຂປລ

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ