ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ສາຂາແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຖືສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19

02/04/2020 19:12

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ສາຂາແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຖືສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19

Source internet

ຫຼາຍ
ຄອບຄົວການນໍາ ສະມາຄົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ປະກອບສ່ວນມອບອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເງິນສົດໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນ ຄວບແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂຣກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19)

ຄອບຄົວການນໍາ ສະມາຄົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ປະກອບສ່ວນມອບອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເງິນສົດໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນ ຄວບແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂຣກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19)

ຫຼາຍ