Video: ປະທານປະເທດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ລາວ

26/08/2022 11:10

ປະທານປະເທດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ລາວ

Source la.qdnd.vn

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ