Video: ການນໍາຂັ້ນສູງພັກ, ລັດຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ

27/07/2022 15:12

ການນໍາຂັ້ນສູງພັກ, ລັດຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ

Source la.qdnd.vn

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ