Video: ຫວຽດນາມ-ລາວ ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານຊອກຄົ້ນ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ຢູ່ລາວ

28/06/2022 20:47

ຫວຽດນາມ-ລາວ ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານຊອກຄົ້ນ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ຢູ່ລາວ

Source la.qdnd.vn

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ