Video: ລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະກໍາປູເຈຍ

27/06/2022 13:33

ລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະກໍາປູເຈຍ

Source la.qdnd.vn

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ