Video: ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິທະຍາສາດ “50 ປີແຫ່ງບັ້ນຮົບຈັ້ງທ່າທົ່ງໄຫຫີນ-ຊຽງຂວາງ-ໄຊຊະນະ ແລະບົດຮຽນ”

23/05/2022 13:27

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິທະຍາສາດ “50 ປີແຫ່ງບັ້ນຮົບຈັ້ງທ່າທົ່ງໄຫຫີນ-ຊຽງຂວາງ-ໄຊຊະນະ ແລະບົດຮຽນ”

Source la.qdnd.vn

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ