ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ລັດຖະບານຖືວ່າການເດີນທາງເຂົ້າມາປະເທດຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນການກະທຳທີ່ຮັກປະເທດຊາດ ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນຢ່າງແທ້ຈິງ

26/07/2021 15:52

ລັດຖະບານຖືວ່າການເດີນທາງເຂົ້າມາປະເທດຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນການກະທຳທີ່ຮັກປະເທດຊາດ ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ