ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດວຕ້າ ຕິດງ່າຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອໄດ້ໄວກວ່າສາຍພັນອານຟ້າ ເຖິງ 1.4 ເທົ່າ ຫຼື 60% ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອລົງສູ່ປອດໄດ້ໄວ ແລະ ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ດົນກວ່າເກົ່າ

14/07/2021 17:10

ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດວຕ້າ ຕິດງ່າຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອໄດ້ໄວກວ່າສາຍພັນອານຟ້າ ເຖິງ 1.4 ເທົ່າ ຫຼື 60% ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອລົງສູ່ປອດໄດ້ໄວ ແລະ ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ດົນກວ່າເກົ່າ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ