ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ຄະນະສະເພາະກິດ ເລັ່ງຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນຕ່າງໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສາຍພັນໃໝ່ແຜ່ລະບາດຢູ່ລາວ

13/07/2021 12:27

ຄະນະສະເພາະກິດ ເລັ່ງຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນຕ່າງໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສາຍພັນໃໝ່ແຜ່ລະບາດຢູ່ລາວ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ