ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ການເຮັດໃບຢັ້ງຢືນການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ປອມ ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ຫລື ແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້

19/06/2021 16:53

ການເຮັດໃບຢັ້ງຢືນການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ປອມ ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ຫລື ແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້.

ໃຫມ່
ຫຼາຍ
ຫຼາຍ