ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ໄລຍະລໍຖ້າຜົນກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຕ້ອງໄດ້ຈຳກັດບໍລິເວນຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ

02/05/2021 21:31

ໄລຍະລໍຖ້າຜົນກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຕ້ອງໄດ້ຈຳກັດບໍລິເວນຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ