ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ໃນວັນທີ 28 ເມສາ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 93 ຄົນ

29/04/2021 09:08

ໃນວັນທີ 28 ເມສາ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 93 ຄົນ.

Source ປະເທດລາວ

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ