ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ຮັບຮອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

23/03/2021 15:19

ຮັບຮອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ