ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຊ້ສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ທີ 9 ບ້ານໜອງບົວທອງເໜືອ

21/02/2021 18:49

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຊ້ສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ທີ 9 ບ້ານໜອງບົວທອງເໜືອ.

Source Pathedlao

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ