ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊາວໜຸ່ມລາວ

12/11/2020 14:13

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊາວໜຸ່ມລາວ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ