ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດແຜນຜັງລວມຕົວເມືອງ ນວ

10/11/2020 13:09

ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດແຜນຜັງລວມຕົວເມືອງ ນວ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ