ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

10/11/2020 13:04

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ