ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ຮັບຮອງເອົາຮ່າງບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊົນສູງສຸດ ແລະສານປະຊາຊົນສູງສຸດ

10/11/2020 13:00

ຮັບຮອງເອົາຮ່າງບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊົນສູງສຸດ ແລະສານປະຊາຊົນສູງສຸດ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ