ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ສະພາຮັບຮອງການສະເໜີຂອງນາຍົກກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະບານ

02/11/2020 11:01

ສະພາຮັບຮອງການສະເໜີຂອງນາຍົກກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະບານ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ