ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງການເງິນເລັ່ງທວງການເກັບຄືນບັນດາລາຍຮັບທີ່ເປັນໜີ້ສິນຄ້າງມອບ

02/11/2020 10:56

ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງການເງິນເລັ່ງທວງການເກັບຄືນບັນດາລາຍຮັບທີ່ເປັນໜີ້ສິນຄ້າງມອບ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ