ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ຄາດວ່າເສດຖະກິດລາວ ຈະຟື້ນຕົວໃນປີ 2021 ຖ້າຄວບຄຸມ ການລະບາດພະຍາໂຄວິດ-19 ໄດ້

17:37 | 13/01/2021

ໃນວັນທີ 12 ມັງກອນ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຈະຫົດຕົວໃນປີ 2020 ເຊິ່ງຖືເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດ, ແຕ່ເສດຖະກິດລາວ ພ້ອມທີ່ຈະຟື້ນ ຕົວໃນປີ 2011 ແລະ ສືບຕໍ່ການຟື້ນຕົວ ໃນໄລຍະກາງ ຖ້າສາມາດຄວບຄຸມ ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະບາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ ແລະ ການຄ້າກັບ ບັນດາປະເທດ ຄູ່ຄ້າກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

ຄາດວ າເສດຖະກ ດລາວ ຈະຟ ນຕ ວໃນປ 2021 ຖ າຄວບຄ ມ ການລະບາດພະຍາໂຄວ ດ 19 ໄດ ປີ 2021, ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໜູນ​ຊ່ວຍ ປະ​ຊາ​ຊົນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19
ຄາດວ າເສດຖະກ ດລາວ ຈະຟ ນຕ ວໃນປ 2021 ຖ າຄວບຄ ມ ການລະບາດພະຍາໂຄວ ດ 19 ໄດ ຫວຽດ​ນາມ​ ​ສາ​ມາດ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ໂລກ​ລະ​ບາດ Covid – 19 ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ
ຄາດວ າເສດຖະກ ດລາວ ຈະຟ ນຕ ວໃນປ 2021 ຖ າຄວບຄ ມ ການລະບາດພະຍາໂຄວ ດ 19 ໄດ
ບັນຍາກາດທີ່ກອງປະຊຸມ

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດ້ປະເມີນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ຈະຫົດຕົວປະມານ 0,6% ໃນປີ 2020 ເຊິ່ງຂະແໜງການທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບ ໜັກທີ່ສຸດ ເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງການຄ້າຂາຍສົ່ງ, ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຂະແໜງການຜະລິດ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ກິດຈະກໍາ ເສດຖະກິດທີ່ຖົດຖອຍ ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສາມາດ ຂອງລັດຖະບານໃນການ ເກັບລາຍຮັບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບ ງົບປະມານ-ການເງິນແຫ່ງລັດ ຕົກໃນສະພາບ ຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນໄປຕື່ມອີກ. ເງິນກີບຫລຸດຄ່າທຽບ ໃສ່ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການອ່ອນຄ່າລົງດັ່ງກ່າວ ຂອງເງິນກີບ ບວກກັບລາຄາສະບຽງອາ ຫານທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໄດ້ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ອັດຕາເງິນເຟີ້ທົ່ວໄປ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.

ທ່ານ ນິໂຄລາ ຟອນທາຣາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານ ໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ເຖິງວ່າ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດຄວບຄຸມ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້, ແຕ່ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເກີດຈາກພະຍາດລະບາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ຫລາຍລ້ານຄົນ ແລະ ບັນທອນວຽກງານ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຢາງໃດກໍຕາມ, ຖ້າສາມາດສືບຕໍ່ຄວບຄຸມ ພະຍາດລະບາດ ໄດ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ສາມາດສືບຕໍ່ຄ້າຂາຍກັບບັນດາປະ ເທດຄູ່ຄ້າ ຄາດວ່າ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດຟື້ນຕົວ ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງໃນປີ 2021. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຄາດວ່າ ຈະຟື້ນຕົວມາເປັນ 4,9% ໃນປີ 2021, ສ່ວນການຂະ ຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະກາງ ໜ້າຈະຄ່ອຍໆ ຟື້ນຕົວເທື່ອລະກ້າວ ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການສືບຕໍ່ລົງ ທຶນໃສ່ການພັດທະນາ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການກັບຄືນມາຟົດຟື້ນ ຂອງຂະແໜງບໍລິການ, ສົ່ງອອກ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງພາກເອກະຊົນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີການລະບາດອີກຮອບໃໝ່, ການຟື້ນຕົວ ຂອງເສດຖະກິດ ອາດຈະພົບສິ່ງທ້າທາຍ ຍ້ອນຜົນກະທົບ ຈາກມາດຕະການກັກຕົວ ຫລື ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ບົດລາຍງານ ສະບັບນີ້, ຍັງເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງພາລະແບກຫາບ ດ້ານໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ. ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດທີ່ສູງ ແລະ ຄັງແຮສໍາຮອງເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ໂດຍຈໍາກັດ ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ໃນການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍການເງິນ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ.

ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນຕໍ່ໜ້າ, ວຽກບູລິມະສິດຄວນລວມເອົາເຊັ່ນ: ຫລຸດຜ່ອນໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ລະດັບຍືນຍົງ, ປັບປຸງການ ເກັບລາຍຮັບ ເພື່ອສ້າງຄວາມຍືດຍຸ່ນ ທາງດ້ານງົບປະ ມານ-ການເງິນ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ບັນດາຄົວເຮືອນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ທີ່ຖືກກະທົບ ໜັກ ຈາກການຖົດຖອຍ ຂອງເສດຖະກິດ. ນອກຈາກນີ້, ບົດລາຍງານຍັງ ໄດ້ແນະນໍາບັນດາທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ, ເຊິ່ງລວມມີ ຂະຫຍາຍຈໍານວນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອເປັນເງິນສົດ, ເປັນວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ເປັນສະບຽງອາຫານ, ສົ່ງເສີມການພັດທະ ນາສີມືແຮງງານ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ຕ້ອງສູນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ທີ່ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ.

ຄາດວ າເສດຖະກ ດລາວ ຈະຟ ນຕ ວໃນປ 2021 ຖ າຄວບຄ ມ ການລະບາດພະຍາໂຄວ ດ 19 ໄດ ຫວຽດ​ນາມ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ແລ້ວ ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັ​ນ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ໂລກ​ລະ​ບາດ Covid – 19 ໄດ້​ເທື່ອ

ຍ​ສ​ໝ - “ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຫວຽດ​ນາມ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ແລ້ວ ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັ​ນ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ໂລກ​ລະ​ບາດ Covid – 19 ໄດ້​ເທື່ອ. ພ້ອມ​ກັບ​ໂລກ, ການ​ປ້ອງ​ກັນ ຕ້ານ​ໂລກ​ລະ​ບາດ Covid – 19 ຍັງ​ແກ່​ຍາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ​ຍາ​ມ​ໃດ​ກ່ໍ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການກຽ​ມ​ພ້ອມ.”

ຄາດວ າເສດຖະກ ດລາວ ຈະຟ ນຕ ວໃນປ 2021 ຖ າຄວບຄ ມ ການລະບາດພະຍາໂຄວ ດ 19 ໄດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມຕັ້ງໜ້າຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອຄວບຄຸມໂລກລະບາດ Covid – 19 ແລະ ຟື້ນຟ​ູການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ

ຍສໝ - ຫວຽດ​ນາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ຜ່ານ​ບັນ​ດາ​ກົນ​ໄກ​ຮ່ວມ​ມື, ແລກ​ປ່ຽນ, ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ດ້ວຍ​ຈິດ​ໃຈ​ສ້າງ​ສັນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ແລະ ປະ​ຊາ​ຄົມໂລກ​ຈະ​ພ້ອມ​ກັນ​ຄວບ​ຄຸ​ມ, ຍູ​້​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໃຫ້​ຖອຍ​ໄປ​ໂດຍ​ໄວ ພ້ອມ​ທັງ​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

ຄາດວ າເສດຖະກ ດລາວ ຈະຟ ນຕ ວໃນປ 2021 ຖ າຄວບຄ ມ ການລະບາດພະຍາໂຄວ ດ 19 ໄດ 60 ກໍລະນີ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ - 19 ​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ລົບ​ 1 ​ເທື່ອ​ຂຶ້ນ​​ໄປ

ໄລ່ມາຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມີນາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນມີ 179 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19, ໃນນັ້ນ, ມີ 21 ກໍລະນີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ອອກໂຮງໝໍແລ້ວ.

kpl.gov.la

ທ່ານອາດຈະມັກ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໃນ: ບົດຄວາມຂອງຜູ້ອ່ານ

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຮູບພາບ