ສະພາແຫ່ງ ພິຈາລະນາ-ຮັບຮອງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດ

ສະພາແຫ່ງ ພິຈາລະນາ-ຮັບຮອງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດ

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝາສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2018, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຮ່າງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດສະບັບປັບປຸງ ຈາກ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາ ຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ໃນການປັບປຸງຄືນໃໝ່ ເນື່ອງຈາກຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າຍັງມີຫລາຍອັນບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ. ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ ສສຊ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນສົມບູນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ທັງສາມາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ເຫດການ