ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ລາວມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ປີ

06/04/2020 16:30

ລາວມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ປີ

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ