ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງນາຍົກ ເລກທີ 06

06/04/2020 16:25

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງນາຍົກ ເລກທີ 06.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ