ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ລາວມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີການລະບາດໃນຊຸມຊົນຮອບໃໝ່ ເນື່ອງຈາກແຮງງານທີ່ກັບມາສ່ວນຫລາຍກວດພົບວ່າຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

31/07/2021 14:54

ລາວມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີການລະບາດໃນຊຸມຊົນຮອບໃໝ່ ເນື່ອງຈາກແຮງງານທີ່ກັບມາສ່ວນຫລາຍກວດພົບວ່າຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ