ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕື່ມອີກ 15 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 20/07/-03/08/2021

20/07/2021 13:27

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕື່ມອີກ 15 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 20/07/-03/08/2021.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ