ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ກຸ່ມສ່ຽງຕ້ອງຈຳກັດບໍລິເວນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຢຸດການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

30/04/2021 13:46

ກຸ່ມສ່ຽງຕ້ອງຈຳກັດບໍລິເວນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຢຸດການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ