ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video ຮັບຮອງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ແຜນການສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ຂອງສະພາ ຊຸດທີ IX

29/03/2021 10:35

ຮັບຮອງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ແຜນການສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ຂອງສະພາ ຊຸດທີ IX.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ