ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ລັດຖະບານກຳນົດເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ

23/03/2021 15:50

ລັດຖະບານກຳນົດເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ