ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video: ກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານ ແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ

06/02/2021 13:29

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານ ແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ.

Source kpl.gov.la

ຫຼາຍ
ຫຼາຍ